Affaldsbrand opstod i weekenden ved virksomhed i Roskilde. Beredskab sammenligner den med naturbrand.

En affaldsbrand, som i weekenden opstod ved virksomheden Solum i Roskilde, har en størrelse, der ikke tidligere er set i Danmark.

Roskilde Brandvæsen skønner, at det kommer til at tage mellem en og to uger at slukke branden.

Men kigger man på sammenlignelige tilfælde fra udlandet, så har det før taget flere måneder at slukke en brand på den størrelse.

- Det er ubetrådt land, siger beredskabsdirektør Lars Robetje.

Brandvæsenet er begyndt at kigge på, hvordan brandvæsenet i udlandet har tacklet deres affaldsbrande. Her vil man finde inspiration.

Brandvæsenet arbejder ud fra en hypotese om, at affaldet er selvantændt.

Branden bliver sidestillet med naturbrande, og derfor er en ekspert i disse fra Beredskabsstyrelsen blevet indkaldt.

- Eksperten skal rådgive os i at tackle branden, siger Lars Robetje.

Brandvæsenets problem er, at de ikke har slukningsmidler, der kan nå ind til kernen af branden, der er cirka 700 grader varm.

- Grundet varmen skal der enorme mængder vand til for at slukke branden, og derfor skal vi hele tiden afveje, hvad der også miljømæssigt er vores bedste muligheder, siger Lars Robetje.

Affaldshåndteringsvirksomheden Solums egne folk er på vagt derude i døgndrift. De holder øje med, at det forløber, som brandvæsenet forventer.

- Deres folk prøver hele tiden at lægge brandbælter for at afgrænse branden, fortæller Lars Robetje.

Han nævner desuden, at folk i lokalområdet kan opleve røg og luftgener det næste stykke tid. Men der skulle ikke være nogen grund til at bekymre sig om, at røgen har helbredsmæssige konsekvenser.

- Vi har undersøgt, om der er sundhedsmæssige risici forbundet med asken og røgen, og det er der ikke, konkluderer Lars Robetje.

Brandvæsenet har fået Kemisk Beredskab under Beredskabsstyrelsen til at undersøge asken og røgen.

/ritzau/