Efter flere år med flotte millionoverskud, gik det kraftigt ned ad bakke for DSB’s 65 7-Eleven kiosker i 2020.

I takt med at coronarestriktionerne trådte i kraft, kollapsede antallet af kunder, og det har nu udløst en markant økonomisk lussing.

Det viser det seneste regnskab for DSB Service og Retail, som dækker over DSB’s 65 7-Eleven kiosker og ‘en række mindre aktiviteter’.

Underskuddet endte på 42 millioner kroner – og i det beløb er indregnet, at DSB Service og Retail har modtaget 19 millioner kroner i form af hjælpepakker fra staten.

Resultatet skal ses i lyset af et overskud på 20 millioner kroner året forinden.

I regnskabet fortæller DSB selv historien om, hvordan coronakrisen har ramt dem benhårdt.

Efter en fremgang på 10 procent i kundetallet i årets første måneder, faldt antallet af kunder med 60 procent i marts og april, da coronakrisen netop var blevet skudt i gang i form af Mette Frederiksens første nedlukning af samfundet.

Over sommeren gik det så lidt bedre, da restriktionerne blev løftet, men da nedlukningerne igen tog fart i slutningen af året, faldt antallet af kunder igen med omkring 50 procent.

Det er i sær fraværet af udenlandske turister, der har ramt hårdt, men også danskere, der arbejdede hjemme, har bidraget til det faldende antal kunder.

Alt i alt oplevede DSB’s 7-Eleven kiosker et fald i antal kunder på 29 procent i 2020.

Og der er ikke umiddelbart stor optimisme at spore i regnskabet. Om forventningerne til 2021 skriver DSB Service og Retail:

»Covid-19 pandemien forventes fortsat at påvirke driften i 2021. Når samfundet genåbnes, forventes omsætningen at øges betragteligt. DSB S&R forventer et underskud i 2021, hvis størrelse i høj grad afgøres af udvikling i den igangværende covid-19 pandemi.«