Der er tale om en skærpende omstændighed, når en taxichauffør bliver udsat for et overfald.

Det forklarer lektor i strafferet Trine Baumbach fra Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet til B.T., på baggrund af, at det søndag er kommet frem, at den danske landsholdsspiller Nicklas Bendtner ifølge taxiselskabet Dantaxi er blevet anmeldt for vold mod en taxichauffør i København.

Hun understreger dog, at hun kun udtaler sig generelt om strafferetssager og ikke om den konkrete sag.

»Vi har en bestemmelse i straffeloven, der handler om, at det i sig selv er en skærpende omstændighed (hvilket vil sige, at straffen kan blive højere, red.), at man udøver vold mod nogen, der er særligt udsat for vold i anledning af deres job. Den bestemmelse blev faktisk indført i straffeloven på grund af en taxichauffør,« forklarer hun.

Helt konkret er der tale om straffelovens paragraf 247, som lyder:

'§ 247: Begås nogen af de lovovertrædelser, der er nævnt i §§ 244-246 (voldsparagrafferne, red.), af en person, der tidligere er dømt for forsætligt legemsangreb eller for en forbrydelse, der har været forbundet med forsætlig vold, kan straffen forhøjes med indtil det halve. Stk. 2: Det samme gælder, når en lovovertrædelse som nævnt i §§ 244-246 begås over for en person, der efter karakteren af sit arbejde er særligt udsat for vold.'

Trine Baumbach forklarer dog, at taxichaufføren skal have virket som taxichauffør i overfaldssituationen.

»Ellers gælder bestemmelsen ikke. Det skal have været i embeds medfør, at chaufføren er blevet overfaldet.«

Landsholdsangriberen Nicklas Bendtner blev tilbage i 2013 taget for spritkørsel i Indre København. Hans promille blev efterfølgende målt til 1,75, og det førte til, at han blev idømt en bøde på 842.000 kroner og frakendelse af kørekortet i to år.

At en person er tidligere dømt, kan også spille ind, når der skal tages stilling til en eventuel strafudmåling, men det afhænger af den tidligere dom, forklarer Trine Baumbach.

»Helt generelt kan jeg sige, at ens personlige forhold indgår i vurderingen af strafudmålingen, herunder også om man er tidligere straffet. Hvis man er tidligere straffet, så tæller det jo for, at ens personlige forhold ikke er så gode, som de kunne have været. Men hvis ikke den straf, man har fået tidligere, har betydning for den forbrydelse, man nu har begået, så har det minimal betydning,« fortæller hun og slutter:

»Det er klart, at hvis man er tidligere straffet for dit og dat, så er det jo på minus-siden. Men hvis det ikke har konkret betydning for den forbrydelse, man nu har begået, så er det minus altså ganske lille, medmindre der er tale om helt graverende forhold.«