Tre års arbejde og millioner af skattekroner kan være spildt, efter DR højst overraskende har stoppet en stort anlagt dramaserie om Leonora Christina Ulfeldt.

DR forklarede i en pressemeddelelse, »at det ikke vil være muligt at gennemføre projektet og samtidig holde sig inden for den givne økonomiske ramme«.

Men hvordan det kunne gå til, at en millionsatsning er løbet så meget af sporet, nægter public service-stationen at svare på.

Og det møder nu kritik.

»Jeg synes, det er problematisk, at man ikke kan se, på hvilket grundlag de træffer beslutningen. Især når det drejer sig om en skatte- og licensfinansieret virksomhed,« siger lektor emeritus på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på Roskilde Universitet Michael Bruun Andersen.

Han kalder det 'uklogt', at DR ikke er villig til at belyse omstændighederne omkring den overraskende nedlukning af serien.

B.T. har forsøgt at få aktindsigt i de økonomiske rammer omkring produktionen af serien.

Men DR afviser at lade offentligheden få et indblik i, hvad licenskronerne er gået til, hvor mange der er blevet brugt, og hvorfor pengene nu synes at være tabt.

Forskningslektor og centerleder på DMJX Roger Buch finder det kritisabelt, at et mediehus som DR, der selv efterspørger åbenhed, ikke efterlever det selv.

»Det er et paradoksalt signal for DR at sende. Ligesom alle andre medier i Danmark skriger DR på åbenhed, når det kommer til ministerier, brug af skattepenge eller ændringer af offentlighedsloven,« siger han.

DR er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger om økonomien for det kuldsejlede projekt, men det kunne de sagtens, hvis de ville, vurderer forskningschef, emeritus på DMJX og offentlighedsrådgiver Oluf Jørgensen.

»Min vurdering er, at DR efter meroffentlighedsprincippet kan udlevere oplysninger om lønninger og overslag over prisen for dramaproduktionen. Offentlighed kan ikke skade de hensyn,« siger han til B.T.

Berlingske har tidligere talt med flere kilder tæt på produktionen, der fortæller, at dramaserien har været præget af dårlig håndtering og budgetstyring, og at budgetterne flere gange er blevet overskredet.

Daværende dramachef i DR Christian Rank forklarede dengang, at DR allerede i foråret begyndte at se de første faresignaler, men afviser at svare på mere konkrete spørgsmål om økonomien i projektet.

Christian Rank er siden stoppet som dramachef oven på serieskandalen.

B.T. har efterspurgt interview med direktør for kultur i DR Henrik Bo Nielsen, men det er blevet afvist. I stedet har underdirektør i DR Økonomi, Teknologi og Medieproduktion Niels Ammitzbøll sendt et citat.

Han ønsker heller ikke at stille op til interview:

»DR lever naturligvis fuldt ud op til de krav om indsigt i DRs programøkonomi, som er defineret i den politiske medieaftale, og som er udførligt beskrevet i public service-kontrakten mellem DR og kulturministeren. DRs afrapportering herom i den årlige public service-redegørelse er offentlig tilgængelig. Desuden er DR som andre offentlige institutioner underlagt kontrol gennem Rigsrevisionen.

Fra lovgivers side har man valgt at beskytte DR for indsigt i specifikke økonomiske forhold i erkendelse af, at DR agerer i et frit marked med den konkurrence, det medfører, på samme måde som det f.eks. er gældende for TV 2. Lige nu handler det om pres fra et stigende antal aktører, der konkurrerer på lige fod med DR i et presset marked.

Udgangspunktet for DR er altså at beskytte vores mulighed for at agere på lige vilkår med andre danske og i stigende udstrækning udenlandske medier, så vi sikrer de bedst mulige betingelser for fremtidig køb og salg af programmer, rettigheder og øvrige programrelaterede aktiviteter, som en indsigt i programøkonomien vil kunne påvirkes af.«

Andre læser også