Medarbejdere fra Vestas i Ringkøbing og Lem strejker lige nu efter utilfredsstillende overenskomstforhandlinger.

Det bekræfter fagforeningen 3F til TV MIDTVEST.

»Medarbejderne er utilfredse med lønforhandlinger og har derfor valgt at nedlægge arbejdet til trods for, at det er det, vi kalder en ulovlig arbejdsnedlæggelse,« siger Henning Boye Christensen fra 3F Ringkøbing til TV Midtvest

Han er ikke selv til stede ved Vestas lige nu, men fortæller, at medarbejderne har placeret sig foran portene til indgangene til virksomhederne, hvor de nægter at optage arbejdet.

En lokal tillidsrepræsentant på stedet er netop ved at orientere medarbejderne om, at strejken er ulovlig.

»Vores tillidsrepræsentant har lige nu travlt med at orientere dem om, at det, de foretager sig, er ulovligt, og at de skal fortsætte arbejdet. De kan blive idømt en bod for hver dag, virksomheden mister deres arbejdskraft,« siger Henning Boye Christensen.

Årsagen til, at strejken er ulovlig, er, at overenskomstparterne er enige om, at arbejde kun kan nedlægges, hvis man ikke kan nå til enighed om overenskomst. Og eftersom de centrale parter er nået til enighed om overenskomsten, er strejken ulovlig.

Overenskomsten, som medarbejderne er utilfredse med, er en såkaldt central overenskomst om minimumslønninger. Det betyder, at flere parter, herunder Dansk Industri, 3F og HK har forhandlet en central overenskomst om, hvor minimumslønnen skal ligge.

Herefter er det op til de enkelte tillidsrepræsentanter på de enkelte virksomheder at forhandle løn lokalt på hver virksomhed.