De seneste år har det ikke været en drøm at producere og sælge legetøj i Danmark.

I hvert fald har brødrene Jacob og Henrik Ranis Andersens firma Dracco haft problemer gennem længere tid.

Både regnskaber og avisernes overskrifter har en rum tid båret præg af, at krisen kradser i koncernen.

Så sent som i august sidste år skrev Finans.dk, at ejerne havde indgivet en konkursbegæring, fordi der ikke længere var penge til at lønne de to administrative medarbejdere, som derfor var blevet fyret.

Brødrene drev dog firmaet videre, men nu viser det seneste regnskab nye krisetegn.

Finans.dk skriver om det nye regnskab, at revisorerne mener, at der er »betydelig usikkerhed« om virksomhedens videre drift.

Det skyldes en negativ egenkapital på over 3,5 millioner kroner og et samlet underskud på 343.000 kroner efter skat.

I regnskabet står direkte, at Dracco Group er afhængig af at få tilført mere kapital:

»Det er en forudsætning for selskabets fortsatte drift, at selskabet understøttes finansielt af selskabets ejerkreds og nærtstående parter. På tidspunktet for aflæggelsen af årsregnskabet er det ledelsens vurdering, at ejerkreds og nærtstående parter vil støtte op om selskabet og ikke kræve sine tilgodehavender indfriet før likviditeten tillader dette.«

Brødrene selv har ikke ønsket at kommentere det kritiske regnskab overfor mediet, men Jacob Ranis Andersen skriver i en mail til Finans.dk:

»Vi har investeret mange ressourcer i udvikling af tegnefilm for vores primære brand, som nu er solgt til mere end 20 lande. Vi har indgået en samarbejdsaftale med en kinesisk virksomhed, som indbefatter udvikling af to sæsoner med hver 26 halvtimes 3D CGI animation til en produktionsværdi på cirka 70 millioner kroner og investeringer i marketingaktiviteter i blandt andet Kina.«

Børn af 90erne vil forbinde Dracco med de små plastikhoveder Dracco Heads, mens yngre forbrugere snarere forbinder firmaet med de lyserøde ponyfigurer kaldet Filly Funtasia.

På trods af stor succes i især Tyskland har en konflikt med samarbejdspartneren Simba sat en brat stopper for salget og ført til et retsligt efterspil.