Lyt til artiklen

Luften var blevet iskold mellem Dantaxi og Aalborg Taxa.

Så kold, at Aalborg Taxa nu har smækket døren til Danmarks største taxaselskab.

»Det er jo som en skilsmisse. Nogle går gnidningsfrit, andre ender som en krig. I det her tilfælde er det som det sidste,« forklarer Gert Mark, der er formand for Aalborg Taxa.

De to parters samarbejde går hele ti år tilbage.

I 2011 indgik Aalborg Taxa nemlig et samarbejde med Dantaxi om en aftale på ti år. Det er den aftale, som nu er udløbet, og som parterne ikke har kunnet blive enige om at forlænge.

»Vores medlemmer udtrykte på en generalforsamling utilfredshed med, hvordan de blev behandlet hos Dantaxi. Vi ville derfor genforhandle aftalen, men de ville ikke forhandle med os,« siger Gert Mark.

Hos Dantaxi mener de dog slet ikke, at det har været en mulighed, at forhandle en ny aftale på plads.

»Denne sag drejer sig om to vognmænd, der ikke længere udfører kørsel for Dantaxi og siden nytår er fortsat i et andet selskab. I tiden op til de to vognmænds ophør hos Dantaxi, har der ikke været omstændigheder til stede, hvor en genforhandling har været en reel mulighed,« lyder forklaringen fra Dantaxis kommunikationschef, Ramsus Krochin.

Præcis hvad medlemmerne var utilfredse med, vil Gert Mark ikke løfte sløret for af hensyn til de medlemmer, der stadig er hos Dantaxi.

»Det handlede blandt andet om svartider på telefonen, og at man fik en straf, hvis man ikke kunne udføre en opgave. Man blev ikke mødt med velvilje,« siger Gert Mark uden at komme nærmere ind på, hvad straffen indebærer.

Aalborg Taxa tager nu kampen op med Dantaxi om kunderne i Aalborg. Og den skal vindes på højere serviceniveau.

»Chaufførerne skal være bedre til at hjælpe passagerer med deres bagage og så skal de være nogenlunde lokalkendt i Aalborg. Det duer ikke, at man ikke ved, hvor for eksempel Gug ligger henne,« siger han.

Fra årsskiftet er der to vognmænd, der har forladt Dantaxis 90 vognmænd i Aalborg. De to udbrydere råder over 13 vogne. Det er langt fra nok, men håbet er, at flere kommer med over, når de er fri af kontrakter andetsteds.

»Hvis vi kan komme op på 30, kan det løbe rundt,« vurderer Gert Mark.

Men det kræver selvfølgelig, at kunderne ved, at der er et nyt taxaselskab i byen.

For det er ikke lykkedes Aalborg Taxa, at få sit gamle nummer med, efter de trådte ud af samarbejdet med Dantaxi. Nummeret går nemlig stadig videre til Dantaxis bestillingskontor.

Ifølge Gert Mark var det bare ikke en del af aftalen.

»Da vi indgik kontrakten med Dantaxi, blev der skrevet under på, at numrene blot ville blive udlånt så længe aftalen kører. Derfor mener jeg, at vi skal have vores gamle nummer tilbage,« siger han.

Men helt så lige til er det ifølge Dantaxi ikke.

»Den aftale var indgået under den forrige taxilov mellem Aalborg Taxa og et selskab der hed DTTC. DTTC eksisterer ikke længere. Det er dermed ikke en juridisk enhed, som Dantaxi kontrollerer i vores selskabsstruktur,« forklarer Rasmus Krochin.

Det er teleselskabet Telia, der råder over numrene. Og nu skal det afgøres i retten, hvorvidt telefonnumrene skal afleveres tilbage til Aalborg Taxa.

B.T. har kontaktet Telia for at høre deres side af sagen, men de har ikke ønsket at kommenterer, før der er faldet en afgørelse.

Sagen kører ved Københavns Byret onsdag.

Gert Mark er dog helt uforstående overfor, at det er kommet så langt, at sagen skal afgøres i retten.

»Jeg forstår simpelthen ikke, at vi ikke bare kan snakke om tingene. Det står jo sort på hvidt. Selv min jurist har svært ved at forklare mig, hvorfor telefonnumrene ikke skulle være vores,« siger Gert Mark.

Uagtet udfaldet af striden om telefonnumrene, så agter Aalborg Taxa at fortsætte kampen om kunderne.

»Der er en del vognmænd, der endnu er ved Dantaxi, som kan skifte til os på et tidspunkt. Men de skal selvfølgelig overholde deres nuværende aftale,« siger Gert Mark.

Hos Dantaxi fortsætter man ligeledes taxakørslen i Aalborg.

»Uanset udfaldet af striden om telefonnummeret, fortsætter Dantaxi naturligvis med at betjene vores kunder i Aalborg som hidtil. Vores kunder kommer ikke til at mærke forringelser eller ændringer i vores services og tilgængelighed,« siger Rasmus Krochin.

B.T. har i første omgang bragt artiklen uden at få en kommentar fra Dantaxi. Det er en fejl og B.T. beklager.