Julesalget for den danske virksomhed Dan Duck var langt fra så godt, som man havde håbet på.

Det skyldes formentlig en kontrolrapport, hvor Fødevarestyrelsen konkluderede, at håndhygiejnen på andeslagteriet var mangelfuldt. Nu viser det sig, at kontrolrapporten var fejlbehæftet.

»Myndigheder skal ikke lave fejl, og når vi laver en fejl, så er det beklageligt,« siger Rikke Aagaard, der er Fødevarestyrelsens kødkontrolchef, til TV Midtvest.

I selve kontrolrapporten lød det, at flere medarbejdere ikke vaskede hænder. Sandheden er dog en anden.

Fødevarestyrelsens rejsehold havde ikke lagt mærke til, at der var to håndvaske - de havde kun kontrolleret det ene sted.

Kødkontrolchefen indrømmer, at man ret hurtigt kunne have afværget fejlen ved at have hørt virksomheden - hvilket er normal procedure.

Det gjorde man ikke, og det beklager Fødevarestyrelsen også.

Rikke Aagaard forklarer, at man har afholdt et møde med Dan Duck, hvor man har givet en uforbeholden undskyldning til virksomheden.