Topchefen i Falck lægger på det kraftigste afstand til måden, ambulancetjenesten angreb sin konkurrent med en smædekampagne på.

Særligt strategien om at skabe frygt blandt borgerne i Region Syddanmark om mulige negative konsekvenser ved, at konkurrenten Bios skulle overtage ambulancedriften, går ham på.

»Da jeg gennemgik sagskomplekset var det pinlig læsning for mig. Og især én passage og én slags sprogbrug har været helt uforenelig med det, Falck står for,« siger administrerende direktør i Falck, Jakob Riis.

Han henviser til, at der i Konkurrencestyrelsens rapport om skandalen fremgår en strategi om at skabe skabe usikkerhed og bekymring om Bios.

Jakob Riis græmmer sig som topchef i Falck over at læse om selskabets smædekampagne mod BIOS. Arkivfoto
Jakob Riis græmmer sig som topchef i Falck over at læse om selskabets smædekampagne mod BIOS. Arkivfoto Foto: Anne Bæk
Vis mere

En PowerPoint-præsentation viser formålet med smædekampagnen:

‘Dagsordener: Vi skal skabe bekymring! Patientsikkerhed: Borgerne og politikerne skal se for sig, at kvaliteten bliver ringere og responstiderne længere. Det bliver kaotisk og folk risikerer at dø,’ fremgår det af materialet.

Jakob Riis udtrykker, at han som chef for Falck er pinlig over de afslørende sætninger i rapporten.

»Hvis man taler om at skabe frygt, når man er i et selskab, hvor det ligger i DNA’et, at vi skal skabe tryghed og være der, når der er brug for os, så er det fuldstændig uacceptabelt. Folk skal regne med, at vi kommer og redder, når behovet er der, og at vi i øvrigt leverer det, vi har lovet,« siger han.

Falck har mandag oplyst, at selskabet opgiver at anke Konkurrencestyrelsens afgørelse i sagen.

I sidste uge lød meldingen ellers, at Falcks jurister havde fundet frem til, at ambulancetjenesten ikke havde gjort noget ulovligt.

Jakob Riis forklarer nu, hvorfor beslutningen om at anke er droppet.

»Ved nærlæsning og refleksion over afgørelsen konstaterer vi, at praksis er ændret til, at intentionen kan være nok til en overtrædelse,« siger han og fortsætter:

Falck-ambulancer kommer sandsynligvis til også at køre i San Diego. Arkivfoto
Falck-ambulancer kommer sandsynligvis til også at køre i San Diego. Arkivfoto Foto: ÅNDAHL TORBEN
Vis mere

»Men den vigtigste årsag er, at vi har måttet spørge os selv, hvad der er rigtigst for Falck. Vi er godt på vej med en oprydning og kan fremvise gode økonomiske resultater, og det er blevet tydeligt, at vi er et helt andet sted i dag.«

»Det sagsforløb, der ligger, er helt uforeneligt med, hvor Falck er i dag, og det gavner ikke Falck at føre en sag, der kan skabe utryghed om det nye Falck. Det sagsforløb må vi på det kraftigste tage afstand fra. Det kommer aldrig til at ske igen,« siger han.

Da Falck dropper anken af Konkurrencestyrelsens afgørelse, er vejen banet for en politianmeldelse fra Konkurrencerådet af Falck.

Konkurrencestyrelsen oplyser, at det handler om dage, før en politianmeldelse ligger på bagmandspolitiets bord. Kun formalia er ikke på plads, lyder det fra kontorchef Søren Bo Rasmussen.

Bios har tidligere tilkendegivet, at selskabet vil kræve 90 millioner kroner for den - ifølge Konkurrencestyrelsen - ulovlige kampagne.

I en udtalelse til B.T. siger administrerende direktør i Bios-groep, Stef Hesselink:

»Det er positivt, at Falck og deres ejere erkender, hvad der er blevet dokumenteret meget grundigt af konkurrencemyndighederne. Det var det eneste rigtige at gøre.«

»Det er imidlertid stadig vigtigt at huske, at Falck har været skyld i store tab for mange mennesker på grund af det her.«

»Hvis Falck virkelig vil leve op til deres ansvar, bør de træde frem og fortælle, hvordan de vil kompensere for det, der er sket.«

»Vi vil naturligvis forfølge sagen yderligere. Alle parter, der har været involveret, som f.eks. politikere, kommunikationsbureauer og fagforeninger, bør følge Falcks eksempel.«

Jakob Riis har ikke kommentarer til udsigten til en eventuel erstatningssag

»Der er blevet varslet erstatningssager, og dem imødeser vi, hvis de kan dokumentere et tab,« siger han.