3F, Danmarks største fagforening, var en aktiv del af Falcks modkampagne mod Bios i Region Syddanmark, fremgår det af ny redegørelse fra Konkurrencestyrelsen. Fagforeningen afviser enhver indblanding.

Danmarks suverænt største fagforening, 3F, spillede en rolle i den modkampagne, Falck orkestrerede mod Bios, og som Konkurrencestyrelsen onsdag konkluderede var en overtrædelse af konkurrenceloven.

Det fremgår af en ny redegørelse, Konkurrencestyrelsen har sendt ud fredag, og som understøtter den afgørelse, myndigheden sendte ud onsdag.

3Fs engagement i kampagnen er opsigtsvækkende, eftersom der er tale om en strid mellem to private aktører, og eftersom Konkurrencestyrelsen utvetydigt vurderer, at Falcks kampagne var lovstridig i en grad, så sagen står til at blive overdraget til Bagmandspolitiet.

I redegørelsen fremlægger Konkurrencestyrelsen en lang række interne mails, dokumenter og strategier, som Falck udarbejdede i kølvandet på, at den hæderkronede virksomhed tabte et udbud om ambulancedrift til det hollandske selskab, Bios.

Samlet set dokumenteres det, hvordan medarbejdere i Falck og eksterne kommunikationsbureauer diskuterede og planlagde en større modoffensiv mod Bios, der havde til formål at »få udbuddet til at gå om«.

Undervejs nævnes flere eksterne aktører, der skal bidrage i kampagnen for at at skabe usikkerhed om Bios' evner.

Heriblandt 3F.

I en PowerPoint-præsentation, som blev udarbejdet af et kommunikationsbureau i efteråret 2014, og siden hen blev sendt rundt internt i Falck, optræder 3F eksempelvis under strategipunktet »ambasadører skal mobiliseres«.

»Vi ønsker, at en bred koalition af politiske beslutningstagere, journalister, meningsdannere, Falck-medarbejdere, fagligt aktive, berørte borgere, 3F m.fl. bakker op om Falck, forstår vores position, og videregiver vores synspunkter. […]« stod der i præsentationen.

Af en anden mail, som Konkurrencestyrelsen fremlægger, fremgår det, at Falck i en mail til et kommunikationsbureau nævner, at avisen Fyens Stiftstidende har udfordringer med at finde en regnskabskyndig, som kan afkode en række regnskaber fra Bios. Falck foreslår i mailen til kommunikationsbureauet at høre 3F, om fagforeningen »kan hjælpe med en (ekstern) regnskabskyndig«. Det fremgår ikke, om 3F endte med at hjælpe med den opgave.

»Vi står sammen med redderne om, at Bios skal ud«

Det umiddelbart stærkeste eksempel på 3Fs engagement i Falcks modkampagne synes dog at være en telefonsamtale mellem en medarbejder hos 3F og Falck, begge anonymiserede i Konkurrencestyrelsens redegørelse.

Den 27. marts 2015 sender en medarbejder hos Falck en mail til en række af sine ledere, hvor han indleder:

»Jeg havde en samtale med (navn) (Konkurrencestyrelsens anonymisering, red.) fra 3F...«

I telefonsamtalen havde medarbejderen fra Falck og 3F drøftet en række kritiske artikler om Bios, ligesom de havde vendt den politiske uro i regionsrådet, hvor stadig flere partier var ved at miste tålmodigheden med Bios.

Afslutningvis parafraserer Falck-medarbejderen 3F-medarbejderen for i samtalen at have udtrykt håb om, »at vi står sammen med redderne om, at Bios skal ud«. Mens det er uklart, om vi'et dækker over 3F eller Falck, synes det åbenlyst, at 3F-medarbejderen gerne vil have Bios »ud«.

Screenshot fra Konkurrencestyrelsens redegørelse. Mens det er uklart, hvem det omtalte »vi« dækker over, synes det uanset klart, at 3Feren udtrykker ønske om, at Bios skal ud.
Screenshot fra Konkurrencestyrelsens redegørelse. Mens det er uklart, hvem det omtalte »vi« dækker over, synes det uanset klart, at 3Feren udtrykker ønske om, at Bios skal ud.
Vis mere

3F afviser

I en skriftlig kommentar afviser Flemming Overgaard, næstformand i 3Fs Transportgruppe, at fagforeningen har blandet sig i striden.

»Jeg kan blankt afvise, at 3F har været aktiv i Falcks arbejde mod Bios. Nogle kommunikationsbureauer har tilsyneladende spekuleret i, om man eventuelt kunne bruge en række organisationer som Danske Patienter, Hospitalerne og 3F i deres kampagne,« skriver han.

»Hvis man læser Konkurrencestyrelsens redegørelse, er der overhovedet intet belæg for eventuelle spekulationer om, at 3F skulle have været en del af Falcks kampagne mod Bios. Kun at nogen har ønsket at bruge 3F på linje med en række andre organisationer og aktører,« skriver han videre.

3F har ikke svaret på spørgsmålet om, hvorfor en Falck-medarbejder tilsyneladende var af den opfattelse, at en 3F-medarbejder havde givet udtryk for et håb om, at »...Bios skal ud«.

Det er ikke første gang, at 3F kædes sammen med Falcks omfattende kampagne mod Bios drift i det sydjyske. Det har længe været en kendt sag, at den tidligere chefredaktør og kommunikationsdirektør i 3F, Palle Smed, var blandt de kommunikationskonsulenter, der blev engageret i kampagnen mod Bios.

3F afviser, at man har betalt Palle Smed for ydelser i den sammenhæng. Palle Smed selv afviser at oplyse, hvem der betalte for hans arbejde, der bestod i at grave miskrediterende oplysninger frem om Bios i hjemlandet Holland.

Konkurrencestyrelsen meddelte onsdag, at sagen står til at blive meldt til Bagmandspolitiet, såfremt Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelsen.