Er man uønsket i det danske samfund, så skal man ikke være til gene for helt almindelige danskere. Samtidig skal vi have styr på, hvor kriminelle udviste og personer på tålt ophold opholder sig.

Derfor har vi med den nye finanslov aftalt med Dansk Folkeparti at oprette et nyt udrejsecenter på øen Lindholm i Stege Bugt.

B.T. har gennem de sidste uger bragt en række artikler om Udrejsecenter Kærshovedgård, der ligger ved Ikast. Artiklerne har beskrevet, hvordan udrejsecentret huser en række udlændinge, der er uønskede i Danmark, og som desværre fra tid til anden har begået kriminalitet både inden for og uden for centret.

Fra lokalområdet har der lydt et ønske om at få skilt persongrupperne på centret ad, sådan at det ikke som i dag skal huse både personer på tålt ophold, kriminelle udviste og helt almindelige afviste asylansøgere. Det ønske imødekommer vi nu.

Jeg så helst, at personer på tålt ophold og kriminelle udviste slet ikke var i Danmark. Men fordi vi i en række tilfælde ikke altid kan effektuere en udsendelse, og fordi visse uønskede personer risikerer forfølgelse, tortur eller lignende i deres hjemland, så kan vi i kortere eller længere perioder være tvunget til at tåle dem og huse dem.

Med finansloven har vi besluttet, at personer på tålt ophold, kriminelle udviste, såkaldte fremmedkrigere og afviste asylansøgere, der er dømt for bestemte forbrydelser, fremover skal placeres på udrejsecentret på øen Lindholm.

Ved at placere disse personer på en ubeboet ø skaber vi de bedste betingelser for at holde øje med deres gøren og laden.

Beboerne vil som udgangspunkt have opholdspligt på øen, hvilket betyder, at de skal have deres reelle faste bopæl på øen. Udebliver personer med opholdspligt fra centret, så falder hammeren nu endnu hårdere end tidligere, fordi vi samtidig med finansloven skærper straffen markant for at overtræde den opholds- og meldepligt, der gælder for størstedelen af disse personer.

De kommer ganske enkelt bag tremmer, hvis de ikke opholder sig på øen, som de har pligt til.

Jeg ved godt, at de sædvanlige grædekoner på venstrefløjen nu vil komme frem og sige, at det alt for hårdt og konsekvent at placere uønskede udlændinge på en ubeboet ø. Jeg ser helt anderledes på det.

Udlændinge, der har misbrugt det danske samfunds tillid og begået kriminalitet, skal have så skrabede forhold som muligt, og de skal kontrolleres så konsekvent, som det overhovedet kan lade sig gøre inden for de rammer, der gælder på dette område.

Derfor er jeg også lodret uenig med Zenia Stampe fra de Radikale, der mener, at denne type kriminelle udlændinge bare skal have lov til at rende frit rundt i det danske samfund. Vi taler trods alt om folk, der har begået mord, voldtægter og voldsforbrydelser. Jeg er glad for, at vi nu får et nyt udrejsecenter på Lindholm til sådanne typer.

Andre læser også