Folketingets åbning er en højtidelig dag.

Men i år oplevede jeg flere episoder, der overskyggede festen,

For det er ellers en festdag, hvor vi begynder med gudstjeneste, rejser os for Dronningen, lytter opmærksomt til statsministeren og efterfølgende mødes med gode kollegaer for at ønske hinanden et godt arbejdsår.

Det er en tradition, en fest og en ære at deltage i. I år var området mellem Holmens Kirke og Christiansborg Slot imidlertid omdannet til en basar med skrigende højttalere, råbende demonstranter og brovtende typer, der uden hensyn til corona-restriktioner eller almindelig høflighed brølede vulgære ting som 'morder' eller 'landsforræder' op i ansigtet på os, der sidste sommer blev valgt (!) til at repræsentere danskerne.

Som de fleste af mine kollegaer smilede jeg venligt, mens jeg passerede de råbende demonstrationer.

Men da jeg et par timer efter i 'P1 Debat' blev spurgt, hvad jeg mente om dem, svarede jeg, at jeg sjældent har noget tilovers for folk, der råber i kor. Og at gennemsnitsalderen er lav, forøger ikke kvaliteten i budskabet.

Jeg betragtede derfor det hele som et børnehaveagtigt cirkus, hvorpå jeg fra en af de unge demonstranter blev mødt med påstanden om at have frarøvet de unge muligheden for 'at leve et fornuftigt liv' og at have 'kørt deres fremtid i sænk'.

Fakta er, at Danmark er mere klimaambitiøst end noget andet land i verden.

At blive beskyldt for at have kørt nogens fremtid i sænk er derfor så infantilt og tåbeligt, at det ikke hører nogen steder hjemme – uanset alder. Og det gjorde jeg klart.

Det betyder selvsagt ikke, at man som teenager ikke har lov til at deltage i debatten.

Jeg var også ungdomspolitiker engang og deltog i mange debatter. Men vel at mærke med andre ungdomspolitikere – ikke med voksne folkevalgte.

Jeg synes, vi skal lade de unge være unge. Men det seneste år har DR inviteret til stadig flere debatter, hvor helt unge debatterer med folkevalgte. Er det virkelig gavnligt for nogen af parterne – eller for debatten?

Hvis DR gerne vil høre de unges stemme, bør det så ikke være mellem unge snarere end med folkevalgte?

Bør vi ikke først og fremmest sikre, at børn og unge passer deres skole og bliver uddannede og dannede mennesker, snarere end at lege, at der ikke er forskel på barn og ung, eller ung og voksen?

Og hvem har nogensinde bildt unge mennesker ind, at de har mere ret til at bestemme end voksne, fordi de har fremtiden for sig? Undskyld mig – hvad fanden er det egentlig for et demokratisyn?

Mister man lidt af sin stemmeret, hver gang man holder fødselsdag? Tanken er grotesk, men stortrives.

'P1 Debat' opførte sig pinagtigt på folkestyrets festdag. Jeg blev inviteret ind for at tale om klima. Det gjorde jeg. Og da jeg blev bedt om at forholde mig til cirkusset på slotspladsen, gjorde jeg det. Derefter blev jeg bedt om at gå.

Er det virkelig public service?