Hvor lang tid ville du vente med at gå til læge, hvis du havde en fysisk smerte, der virkede unormal? Nok ikke ret længe.

Men når det kommer til psykiske problematikker, bliver der ofte ventet alt for længe.

Det er langt mere grænseoverskridende for os at bede om hjælp til at håndtere psykiske udfordringer, og der er mange, der føler det som en kæmpe flovhed og en falliterklæring – hvad enten det handler om at involvere venner og familie eller at søge hjælp hos en professionel.

Som psykolog møder jeg ofte tabuet og skammen – og emnet er lidt af en kæphest for mig, fordi jeg er fuldstændig overbevist om, at rigtig mange mennesker kunne spare sig selv for meget lidelse ved at sætte ind noget tidligere. Når man arbejder med mennesker hver dag og ser, hvor meget de rykker sig, når man går konstruktivt til værks, så virker det indlysende, at psykoterapi burde være meget mere hverdagsagtigt og almindeligt, end det er i dag.

Vi har en meget individualiseret kultur, hvor det er rigtig meget op til én selv at være attraktiv og dygtig. Og det kan virke som et stort nederlag, hvis man ikke kan klare presset. For mange betyder det, at man slet ikke ser det som en mulighed at bede om hjælp.

Jeg har gang på gang set, at mennesker venter med at søge hjælp, til de er helt nedbrudte og tyndslidte, og dét er præcis et af de største problemer med tabuet omkring psykologhjælp. Folk venter alt for længe. Tag for eksempel stress, som er en af de helt store problematikker i dag.

Det kan gå rigtig galt, hvis man ikke får taget hånd om en stressbelastning. Det kan medføre langtidssygemeldinger og blive til længerevarende psykiske lidelser. Jo senere man griber ind og ændrer på situationen, jo stærkere kan symptomerne udvikle sig, og jo sværere kan det være at komme på ret køl igen.

Mange psykiske problematikker har en glidende overgang fra at være almindelige og forventelige reaktioner til at blive svære symptombelastninger. Hvis man for eksempel har mistet nogen og er i sorg, er det naturligt, at man er ked af det, og det er ikke så mærkeligt, at det tager tid. Men hvis man igennem lang tid slet ikke kan se en vej frem, og håbløsheden er altoverskyggende, kan det udvikle sig til en kompliceret sorg, som kan tage meget lang tid at overkomme. Det er vigtigt at være opmærksom på sig selv, men det kan være svært selv at vurdere sin egen tilstand.

Derfor er det vigtigt at involvere andre, når man er udfordret. Vi har alle sammen erfaringer med, at problemer går over med tiden, og det betyder, at vi kan have tendens til at tænke, at det nok går over af sig selv. Derfor kan det være svært at få øje på, hvornår noget begynder at være mere alvorligt og kræver, at man gør en mere målrettet indsats for at ændre på sin situation.

At arbejde med sin psyke indebærer, at man ændrer på nogle mønstre, og det er jo helt forståeligt, at det kan være grænseoverskridende. Mange mennesker har en forventning om, at en psykolog kan 'fikse' dem, sådan at de kan vende tilbage til præcis det liv, de plejede at leve.

Men hvis man skal passe godt på sin egen psyke, kan det kræve, at man træder et skridt tilbage og ændrer på ting i sit liv – hvor grænseoverskridende det end kan være.

Hvis man eksempelvis er stresset, skal man måske overveje at ændre på sit arbejdsliv i stedet for at fokusere på, hvilke teknikker man kan bruge til at udholde presset. Men det kan have store konsekvenser for ens karriere og identitet, og mange ender derfor i stedet med at løbe panden mod muren med et kæmpe brag.

Nogle gange skal man helt ned at vende for at komme op, men i mange tilfælde var det ikke nødvendigt at ramme helt så hårdt. Holdningen om, at det er flovt eller tabu at søge hjælp, betyder, at mange reagerer alt for sent. Og derfor er det i mine øjne så vigtigt, at vi får udbredt en forståelse for, at terapi kan være forebyggende, og at det er fornuftigt at søge hjælp.

Vi må holde op med at tænke, at det er svagt og en falliterklæring at reagere på psykiske symptomer. Det er tværtimod stærkt og ansvarsfuldt!

Læs meget mere om Neela Maria Sris og hendes psykologpraksis Encounter HER.