Arbejdsløse i Nordjylland er i en umulig situation.

Næsten hele Nordjylland er lige nu ramt af en nødvendig, men også meget alvorlig nedlukning.

Nødvendig, fordi Nordjylland risikerer at blive arnestedet for en muteret coronavirus, der potentielt kan bringe vaccineproduktionen og den globale folkesundhed i fare.

Alvorlig, fordi rigtig mange er sendt hjem fra arbejde, og mange både i minkindustrien, men også i serviceerhverv, har mistet eller står til at miste deres arbejde. Ligesom det i øvrigt gør sig gældende for de mange tusinde mennesker, der har mistet deres arbejde i lufthavne, i restaurationsbranchen og andre steder under coronakrisen.

Det er en forfærdelig situation for de virksomheder og de mennesker, og dem SKAL vi holde hånden under. Det er i den grad i sådan en situation, at velfærdssamfundet skal være der for os.

I Enhedslisten vil vi konkret sætte ind med hjælpepakker, der kan redde så mange arbejdspladser som muligt. Men vi må og skal også huske de mennesker, der ender med at blive i arbejdsløse i en helt umulig situation, hvor alt er lukket ned.

Vi vil have, at dagpengetælleren sættes i bero i de ramte nordjyske kommuner.

Det betyder, at perioden med fuldstændig nedlukning i Nordjylland ikke skal tælle med i arbejdsløses dagpengeperiode. For hvem i alverden kan gå ud og finde et job i Nordjylland lige nu? Store dele af beskæftigelsesindsatsen er lukket ned, virksomhederne fyrer mere, end de hyrer, og derfor kan vi selvfølgelig ikke forlange, at de mennesker på magisk vis skal kunne finde et arbejde.

Her har vi som fællesskab et kæmpe ansvar.

Coronakrisen både i Nordjylland og i resten af landet sætter en fed streg under, at vi har brug for at skabe arbejdspladser og for et endnu stærkere velfærdssamfund. Det kommer Enhedslisten til at kæmpe for i den kommende finanslov.

Vi kræver massive investeringer i nye grønne arbejdspladser og omskoling til dem, der er nødt til at skifte branche. Og vi skal have forbedret forholdene generelt for mennesker, der bliver ramt af arbejdsløshed.

Efter rigtig mange års nedskæringer på velfærden skal vi genopbygge sundhedssystemet, børnehaverne, skolerne og ældreplejen. Enhedslistens helt centrale velfærdskrav er 2.000 flere ansatte i ældreplejen. Det vil skabe arbejdspladser, også for ufaglærte, og vil vende kurven for en nedskæringsramt ældrepleje, hvor vores forældre og bedsteforældre ikke får den omsorg, de har fortjent.

En stærk velfærd er vores bedste chance for et samfund, der kan klare sig godt igennem corona og har noget at stå imod med i fremtidige kriser.