Flere og flere af B.T.s læsere har higet efter et svar på, hvorfor der kan komme pres på sygehusene allerede nu. Burde det danske sundhedsvæsen ikke have masser af sengepladser?

I B.T. Live kom formanden for Yngre Læger, Helga Schultz, med en forklaring på, hvorfor der, ifølge hende, er pres på sundhedsvæsenet  – og hvordan de vil håndtere en corona-situation, der kan blive forværret over julen.

»Når man kigger på den samlede opgavemængde lige nu, så er den simpelthen for stor i forhold til antallet af hænder,« sagde Helga Schultz, og vi forsøgte at følge op og få svar på, hvordan det dog kan være med den høje skat, vi betaler i Danmark – det kan du se længere nede i artiklen. Men først lidt baggrund.

Debatten udspringer af, at formanden melder om pressede læger, og Region Hovedstaden har offentliggjort, at de derfor udskyder 40 procent af de planlagte ikke-akutte behandlinger. I Region Midtjylland dropper man 400 planlagte operationer, og aflysningerne blev meldt ud, da 368 danskere lå indlagte i medicinske senge, og 61 lå i intensive senge.

Det udgør godt 41 procent af de aftalte medicinske senge og cirka 20 procent af de aftalte intensive senge til covid-19-patienter i hele landet. Men hvorfor er vi så pressede allerede?

I har råbt op om, at sygehusvæsenet er ved at være presset. Hvorfor er I det?

»Der er mange måneder tilbage af den her epidemi endnu, og inden vi får vaccineret og vendt kurven, skal vi sørge for, at personalet er friske til at løse den opgave hele vejen igennem.«

Nedlukningen i foråret havde konsekvenser, da flere læger afviste patienter til behandling af frygt for coronasmitte. Flere patienter undlod herefter at besøge deres læge. Hvordan undgår vi det?

»Der er ikke nogen læger, der er interesserede i ikke at få set de personer, som har behov for det. Men vi står et helt andet sted nu.«

»Alle skal henvende sig, hvis de har brug for læger eller sygehusvæsenet. Inde på sygehusene skal vi så vurdere, hvem vi kan se først, og hvem der kan vente.«

Jeg synes ikke, at antallet af indlagte lyder af voldsomt meget. I nylige influenzasæsoner har der været omkring 8.000 indlæggelser over en sæson. Hvordan kan nogle hundrede indlæggelser presse et sygevæsen, som det danske?

»Vi er ikke i en tilstand som i Sverige, hvor vi ikke kan følge med på intensivafdelingerne. Men vi vil handle, før vi når derhen. Så handler det også om, at vi vil passe godt på vores patienter.«

»Rutiner er blevet brudt op af, at personer med hoste, åndenød, feber og hovedpine skal behandles, som om de havde corona. Tingene tager længere tid, og selv om tallene ikke lyder af meget, så er vores medarbejdere presset af alt det ekstra arbejde, der er med corona.«

Men beskytter man sig ikke også ved influenza? Det er også en meget smitsom virus.

»Forskellen er, at mange med influenza kan sendes hjem igen, hvis der ikke tilstøder andre infektioner. Coronapatienterne er indlagte i længere tid, og de, der kommer på intensiv og skal i respirator, skal være det i længere tid, end man forventede i starten.«

Vil det så sige, at der går mere personale til en coronapatient end andre indlagte?

»Hele setuppet er større. Man skal have fuldt isolationsudstyr på ved alle coronapatienter, og alle små opgaver skal udføres af personale, da patienterne intet må udføre selv.«

»Der skal generelt rigtig meget kapacitet til, for at denne her virus ikke spreder sig til personale og andre patienter på sygehuset.«