De fleste politikere lever med, at aviserne klipper en tå og hugger en hæl. For egentlige fake news er da kun i USA, ikke? Eller er det?

Jeg brugte lidt af julepausen på de sociale medier, og her vrimler det med falske historier. Det er et bekymrende lavpunkt. For hvem har fordel af, at løgn og sandhed ligestilles?

En af historierne påstod, at Dansk Folkeparti 'har godkendt 66 muslimske trossamfund'. Hold da op, tænkte jeg! Men læser man den konkrete lov, er intet i historien sandt. Loven handler ikke om islam, men om alle trossamfund uden for folkekirken.

Og loven godkender ikke eet trossamfund, men giver faktisk mulighed for, at man nu kan tilbagekalde godkendelser. I bemærkningerne nævnes endda et muslimsk trossamfund, der har fået frataget sin vielseskompetence.

Skulle man have lavet en sand historie, kunne den derfor have lydt: 'Ny lov åbner for at fratage muslimske trossamfund rettigheder.' Men på Facebook blev det til det pure opspind, at DF havde stemt for 66 muslimske trossamfund. Paradoksalt, ikke?

Næppe var der styr på de første usandheder, før jeg et andet sted kunne læse, at Dansk Folkeparti i finansloven 2019 regulært havde sjoflet de ældre. Det lød jo underligt for det parti, som siden 2001 har kæmpet de ældres sag, ikke?

Og efter lidt graven i sagen stod det da også klart, at historien var falsk. Få klik på nettet viste, hvordan Ældre Sagen kaldte finansloven 2019 for 'et historisk løft' for de ældre. Men mens Ældre Sagen altså roste Dansk Folkeparti for at have sikret et løft, der de kommende år betyder hele 2,7 milliarder kroner mere til de ældre, udbredte der sig på Facebook – typisk med anonyme kilder – en falsk fortælling om, at der var tale om 'sølle 7 kroner'. Paradoksalt, ikke?

Også dette års finanslov har været en tur i vridemaskinen. Flere artikler fortæller, at 'DF har stemt for 40 millioner ekstra kroner til kvoteflygtninge'. Sandheden er, at Dansk Folkeparti punkt for punkt har stillet ændringsforslag, der kunne rulle det røde flertals ideer tilbage.

Men efter at have fået vores ændringsforslag stemt ned stemte vi for den samlede finanslov. Ligesom i øvrigt de røde partier stemte ja, dengang Dansk Folkeparti og de andre borgerlige partier sad ved roret. For naturligvis støtter vi ikke den aftale, regeringen har lavet med socialister, radikale og alternative.

DF ønsker ikke kvoteflygtninge til Danmark. Det ved de fleste, der følger bare lidt med. Alligevel blev de falske historier lystigt delt uden at nævne den egentlige sandhed: at et nej til den samlede finanslov er et nej til, at sygeplejersker, skolelærere, brand- og politifolk og de mange andre, der hver måned får deres løn fra det offentlige, havde fået penge på kontoen her i januar.

Den historie kunne man ikke læse nogen steder. Paradoksalt, ikke?

Jeg spørger derfor igen: Hvem gavner det at ligestille løgn og fakta? Skader det ikke blot tilliden til hele demokratiet? Lad os minde hinanden om det, hvor vi går ind i et nyt årti.

Godt nytår.