KOMMENTAR

Ditte Okman har valgt at tage en del af et Facebook-opslag og kommentere på det. Det kan læses her.

Det er korrekt, det er mit indlæg, og at jeg klart bliver misforstået på flere mulige måder.

For det første er jeg ikke længere en del af ambassadørkorpset i Girl Talk, og mine udtalelser er sket som privat person med den ytringsfrihed, jeg håber, vi har. Jeg udtaler mig ikke på vegne af andre.

Min hensigt med indslaget er ganske enkelt at imødegå det indslag, der var på tv, hvor en arkitekt går rundt i Nyrupsgade og beskriver, hvor kedeligt, mørkt og utrygt der er i dette byrum. Men henvisning til det mener hun, at der burde ved byudvikling skabes liv i bygningernes stueetager, hvorfor der så bliver mere trygt at bevæge sig rundt efter mørkets frembrud.

Mit indslag var alene imod det, at store dele af København så skal bygges om, hvis vi skal sikre den plan, som arkitekten kom med af påstand – det var alene hensigten.

Hvis nogen skulle være i tvivl om mine reelle hensigter med det, at vi skal leve i et trygt samfund, så synes jeg, man skal se, hvad jeg har kæmpet for i mere end 25 år.

Det har via Københavns City Center og Wonderful Copenhagen været at arbejde for en sikker og en tryg by og bymidte. Københavns City har været hele mit liv både privat og professionelt. Jeg ved om nogen, hvad der sker, såfremt der sker vold og overfald i vores by. Det gør, at man ikke føler sig tryg – det gør, at man ikke søger restaurant og nattelivet i indre by, og det vil da være rigtig skidt for København som helhed og for det image.

For cirka 20 år siden nedsatte jeg sammen med politidirektør Hanne Beck- Hansen det kontaktudvalg mellem Københavns City Center og politiet for at fremme sikkerheden og trygheden i vores by og natteliv. Et udvalg, der forsat kører med et uforligneligt samarbejde.

Jeg var medvirkende til, at vi fik kameraovervågning op på Strøget, da der i perioder skete flere episoder, som gjorde den del af byen utryg.

Jeg tager stærkt afstand fra vold, mord og utryghed, og når man piller mine ord ud af konteksten, kan det naturligvis misforstås – hvis man vil.

Det beklager jeg meget!

Men det ændrer ikke på min opfattelse af, at alle bør tænke sig godt om i nattelivet generelt og ikke udsætte sig selv for de helt naturlige farer, der er forbundet med at feste og være sammen med mange mennesker – hvor visse typer ikke kan holde sig til loven.

Min opfordring er ikke at udfordre skæbnen, men at vide, at der kan ske ting, når mørket falder på – det gælder såvel for kvinder som for mænd, og i den forbindelse skal jeg huske at sige, at der er langt flere overfald på mænd end kvinder – ingen af delene er i orden.

Man kan sikre sig ved at tænke sig om og tage sine forholdsregler. Jeg har gået ture i nattelivet før corona og set de udfordringer, festglade mennesker udsætter sig selv for. Jeg går aldrig selv på gaden uden at have taget mine forholdsregler og sikret mig på den måde, der gør mig tryg i et moderne samfund – hvor vi skal huske, at vi trods disse misforståede angreb på mine udtalelser lever i en ret fredelig by.

København skal forblive en tryg og fredelig by – der skal være plads til at feste – men man kan ikke lægge alt ansvaret by byudviklingen og arkitekterne.

Redaktionen: Denne artikel var tidligere udstyret med et billede af en Henrik Busch, der ikke er personen, der udtaler sig. Det er nu blevet rettet.