Der er mange penge på vej til danskerne.

Regeringen har lovet at sende feriepenge tilbage til danskerne i løbet af oktober. For mange er det en kærkommen ekstra check, der nu dumper ind på kontoen, og som kan løfte forbruget. Regeringen vil udbetale tre ugers indefrosne feriepenge, som de lige nu holder tilbage på grund af den nye ferielov.

Et flertal bestående af alle partier – undtagen socialdemokraterne og De Radikale – ønsker nu, at alle fem ugers indefrosne feriepenge kommer til udbetaling, så checken bliver rigtig stor.

Det er en indlysende god ide.

Feriepengene er danskernes egne penge, som de har optjent. Virksomhederne gemmer dem blot, så medarbejderne kan få pengene udbetalt det efterfølgende år.

De nuværende indefrosne feriepenge har staten holdt tilbage, fordi de har ændret på ferieåret. Det ændrer dog ikke på, at det stadig er danskernes egne penge.

Regeringen forsvarer sig med, at det er teknisk vanskeligt at aflevere alle fem ugers penge på en gang. Det er den sædvanlige sang fra bureaukraterne. Denne gang er det arbejdsminister Peter Hummelgaard (S), der forklarer, at virksomhederne ikke kan beregne fem ugers feriepenge, da hele indtægtsåret 2020 endnu ikke er slut.

Det er heller ikke forkert, men hvor der er vilje, er der vej, som man siger. Det er i hvert fald ikke teknisk vanskeligt, for det kan løses på mange måder. Initiativtageren til ideen om at udbetale alle pengene i år, De Konservatives Søren Pape, foreslår, at pengene udbetales løbende, blot skal de hjem til danskerne i år.

Det er desværre ofte ministrenes begrundelse, at det er teknisk besværligt og nærmest umuligt, når staten skal sende pengene retur.

Senest i forbindelse med sagen om ejendomsskat, hvor staten nu på niende år tilbageholder et anseligt beløb. Også her er det svært for staten at slippe pengene. Igen er det teknisk vanskeligt at lade arvingerne modtage pengene, hedder det fra skatteminister Morten Bødskov (S).

B.T. har over flere artikler afdækket det urimelige i, at pengene tilfalder statskassen og ikke arvingerne, som er de retmæssige ejere.

På samme måde med feriepengene.

Feriepenge er grundlæggende udtryk for en barnepigementalitet og en mistillid til, at den enkelte dansker kan administrere sin egen økonomi. Hvorfor skal en virksomhed ellers holde en procent af lønnen tilbage? Feriepengene er en del af lønnen, og danskerne skal selv bestemme, om de vil spare op, købe nyt isenkram eller rejse på ferie.

Desværre har politikerne ikke tillid til, at vi kan tænke selv, og derfor er vi belemret med en feriepengelov, der samtidig er blevet 'big business'. Hvert år er der feriepenge, der ikke bliver udbetalt. Små beløb, som danskerne har optjent, men som de glemmer at få udbetalt. De mange små beløb bliver hvert år til 90 millioner kroner, som går til Arbejdsmarkedets Feriefond – hvor staten naturligvis også får en andel.

Staten vinder altid, når det gælder vores penge.