Samfundet åbner op – men langsommere, end vi er blevet lovet.

For selvom der i takt med udrulningen af vaccinerne bliver truffet aftaler mellem Folketingets partier, der skal give os et mere normalt samfund tilbage, står et besynderligt regeltyranni i vejen for, at friheden igen kan udfolde sig.

Først var der den groteske nonsens-regel om, at man skal bestille bord, 30 minutter før man ønsker at nyde en burger hos McDonald's eller drikke en kop kaffe på selv en halv- eller heltom café.

Reglen betød, at flere kæder i lighed med McDonald's ikke kunne se ideen i at genåbne, som de ellers i princippet havde fået mulighed for.

Nu har B.T. så kunnet berette, hvordan mange skoler har stort besvær med at tilbyde 5.-8.-klasserne den tilbagevenden til skolegang på skolen, som de er blevet stillet i udsigt. Igen på grund af regler, der reelt gør den politiske beslutning umulig.

Elever, som ikke går i klasse med hinanden, skal nemlig holde to meters afstand, og det kan simpelthen ikke lade sig gøre i praksis på et stort antal danske skoler, når børnene skal udenfor i frikvartererne.

»Det er, hvad der sker, når lovgivning møder virkeligheden,« lyder det fra formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal.

»Forældre og elever har fået et billede af, at nu kunne de komme tilbage i skolen og modtage undervisning, hvor halvdelen af undervisningen skulle foregå udendørs. Det kan mange skoler ikke efterkomme. Politikerne har oversolgt den aftale her,« lyder det videre.

En af de skoler, der har problemer med at få undervisningen til at gå op med reglerne for at gennemføre den, er Tove Ditlevsens Skole i København.

»Det her er skørt. Der er gået ren politik i det. Det er ikke kønt,« udtaler skoleleder Jeanne Jacobsen opgivende og tilkendegiver, at hun godt kan forstå, hvis nogle børn er skuffede.

Flere steder bremses den genåbning, som alle ønsker, af regelsæt så snirklede og komplicerede, at de står i vejen for de gode hensigter og politiske aftaler.

I en ny opdatering af fodboldens coronaregler står der:

»Arealkravet i omklædningsrum sænkes, så der nu igen kan tillades én person pr. fire kvadratmeter. Er gulvarealet under fire kvadratmeter – såsom på toiletter – må der tillades adgang for én person.«

»Der åbnes for, at børn og unge til og med 17 år samt personer på 70 år og derover kan bruge badefaciliteter, hvis afstandskrav på mindst en meter, og gerne to meter hvis muligt, overholdes. Personer mellem 18 og 69 må ifølge Kulturministeriets retningslinjer desværre fortsat ikke benytte badefaciliteterne. Dette skyldes, at der er særlige regler for den indendørs foreningsidræt, som her også gør sig gældende for brug af omklædningsrum i forbindelse med udendørs idrætsaktiviteter.«

Fik alle den?

Når man skal have både en jurist og en landmåler til at hjælpe med at vurdere, om man må tage et bad efter en fodboldtræning, har man ikke fået mere genåbning – blot en lang næse.