Der kan ske meget på ti år.

Der kan for eksempel ske det, som er sket over de ti år, vi netop har lagt bag os, at de kommunale chefer kan lægge en klækkelig lønstigning oveni den allerede hæderlige månedlige udbetaling, som de fleste af dem fik. Helt nøjagtig er de kommunale ledere i Odense Kommune i gennemsnit steget 33 procent i løn siden 2011.

Fortjent? Formentlig, for de har i stigende grad fået nok at gøre med at få vagtplanerne i eksempelvis ældreplejen til at hænge sammen.

At cheferne også er blevet færre i løbet af de forgangne ti år og derfor skal kompenseres økonomisk for at bære et større ansvar, er sådan set også meget forståeligt.

Problemet er bare, at alle – og ikke kun cheferne – har været nødt til at påtage sig flere opgaver.

For selvom medarbejderne i ældreplejen ligesom deres chefer skal nå betydelig mere på kortere tid, har lønudviklingen for de menige medarbejdere været anderledes beskeden.

Medarbejdernes løn er på ti år steget godt 16 procent. Altså halter fodfolket knapt 17 procentpoint efter deres ledere.

Medarbejdermanglen er ellers udtalt på ældreområdet, og der er ingen grænser for, hvad man finder på fra politisk side for at vise vælgerne, at man er klar til at gøre noget ved problemet.

Valgkampen var ingen undtagelse.

Faktisk var enigheden slående, da samtlige store partier få dage før valget lod sig indrullere i borgmesterens valgkamp ved at posere til præsentationen af en såkaldt trepartsaftale, der har til formål at øge rekrutteringen af ‘varme hænder’.

Set i det lys er det mærkværdigt, at Odense Kommune viser sig at være den af landets største bykommuner, som har haft den mest ulige lønudvikling.

Hvis man virkelig vil problemerne med mangel på arbejdskraft i ældreplejen til livs, kunne det være en idé at skrue en anelse ned for musikken til chefernes lønfest.

Ikke fordi det nødvendigvis vil få nye medarbejdere til at strømme ind i ældreplejen, men fordi det modsatte skaber en følelse af uretfærdighed, som risikerer at få folk til at lade være.

Og hvordan kommer vi så igennem de næste ti år?

Der kan som nævnt ske meget frem mod 2031, og foreløbig viser beregningerne, at antallet af borgere over 80 år kommer til at stige med mere end 40 procent alene i Odense Kommune.

Det er ikke kun en udfordring for cheferne, men også for dem, der har til opgave rent faktisk at tage sig godt af dem.