Chefen suger lønkroner til sig, og pædagogmedhjælperen sakker massivt bagud.

Selv om hjemmehjælperen og medhjælperen i børnehaven har skreget på bedre løn i årevis, så er det deres chefer på kommunernes chefgange, som får lønstigningerne.

Siden 2011 er de kommunale topchefers lønninger steget næsten 24 procent – mens det er knap 9 procentpoint for pædagogmedhjælperen i samme periode.

Det viser en undersøgelse baseret på kommunernes egne løndata, som Fagbladet FOA har udarbejdet.

Den massive forskel i lønudviklingen får næstformanden i FOA, Thomas Enghausen, til at se rødt.

»Det lugter jo entydigt af, at topcheferne i kommunerne holder lønfest på de lavtuddannedes regning. De scorer kassen. Det er ulighed, så det basker,« siger han til B.T.

Og ser man nærmere på enkelte kommuner, er forskellen mere grel.

I Odense, landets tredjestørste by, er forskellen i lønforhøjelserne mellem topchef og en almindelig sosu-hjælper hele 17 procent. Samlet er chefens løn steget med 33 procent på ti år.

Danmark får i fremtiden brug for op mod 40.000 flere sosu-hjælpere, hvis man skal holde velfærdsniveauet i eksempelvis hjemmeplejen, når der bliver flere ældre.
Danmark får i fremtiden brug for op mod 40.000 flere sosu-hjælpere, hvis man skal holde velfærdsniveauet i eksempelvis hjemmeplejen, når der bliver flere ældre. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Kommunalt ansatte sosu'er og pædagogmedhjælper har en løn, der er aftalt via de centrale overenskomster. Dertil kan der forhandles et tillæg i form af lokalløn, der blandt andet bruges til at rekruttere og fastholde medarbejdere.

Undersøgelsen viser entydigt, at det er de i forvejen højt lønnede chefer, der suger klart flest af disse lønkroner til sig.

FOA, der repræsenterer netop pædagogmedhjælpere og sosu'er, frygter, at uligheden på sigt giver massive problemer med at fastholde og rekruttere »livsvigtige velfærdsansatte«.

»Vi står over for at mangle 40.000 sosu'er i de kommende år, når vi får flere ældre. Hvordan får man flere ind i faget, når lønnen konstant halter så markant efter,« spørger Thomas Enghausen.

»Og jeg er altså ikke stødt på kommuner, der har problemer med at rekruttere og fastholde topchefer.«

På Christiansborg får tallene også advarselslamperne til at blinke.

»Vi kan ikke være det bekendt, når vi systematisk underbetaler de professionelle omsorgsmedarbejdere, der er livsvigtige for vores velfærdssamfund,« siger partiets socialordfører, Pernille Skipper, der efterlyser politisk vilje til at give professionelle omsorgsmedarbejdere »et akut lønløft«.

I Faxe Kommune har man ifølge FOA endda lavet »en omvendt Robin Hood«.

Her har chefen fået 12.135 kroner mere i lokale løntillæg om måneden sammenlignet med 2011. Til sammenligning har den lokale pædagogmedhjælper fået 399 kroner mindre.

Hos Kommunernes Landsforening mener formand for Løn- og Personaleudvalget, Michael Ziegler (K), at brugen af lokalløn »bestemt er et vigtigt emne at få belyst«.

»Derfor er det også kun godt, at det indgår i Lønstrukturkomitéens nuværende arbejde med at se på lønudviklingen og lønstrukturerne i den offentlige sektor,« siger han i et skriftligt svar.

Lønstrukturkomiteen blev nedsat efter sommerens sygeplejerskestrejke og massive demonstrationer mod uligeløn.

Michael Ziegler siger, at »det ville være udtryk for manglende respekt over for komiteens arbejde«, hvis man offentligt tager stilling til lønudviklingen, inden komiteens afrapportering lander i slutningen af 2022.