Mandag var en festdag for de yngste skoleelever i 0.-4. klasse. Efter endnu en nedlukning kunne de atter møde deres lærere og klassekammerater.

Små arme i vejret og smil på læberne hos både elever og lærere.

Men det var samtidig dagen, hvor statsminister Mette Frederiksen slukkede håbet for alle ældre skoleelever elever og studerende på videregående uddannelser.

»Vi kan tage de ældre elever tilbage i skolen, når vi har en fuldstændig epidemikontrol og er nået længere frem i 2021,« sagde Mette Frederiksen, da hun mødte pressen i forbindelse med et besøg på Allerslev Skole i Lejre.

Hvad 'fuldstændig epidemikontrol' reelt betyder, svæver i det uvisse. Og spørgsmålet er, om det ikke er fuldstændig urealistisk nogensinde at få det: fuldstændig kontrol.

14 hele uger har de ældste elever allerede undværet fysisk fremmøde i skolen.

I weekenden skrev en gruppe gymnasieelever i Politiken en hjerteskærende kronik med titlen 'Giv os nu livet tilbage', og i Jyllands-Posten har eksperter slået alarm: Længden af hjemmeskolen har nået et kritisk punkt.

Forældre til de større skolebørn kender til det fra dagligdagen: Tappert bliver der kæmpet i hjemmeskolen – både af lærere og elever – men nogen god skolegang er det altså ikke i længden.

Det er på tide for alvor at veje andre menneskelige forhold op mod epidemiens trusler.

Der er ingen tvivl om, at pandemien er alvorlig – naturligvis er den det – men hvad er så situationen for vores skolebørn? Vi er midt i et kæmpe eksperiment med flere generationers velbefindende. Har der været en risikovurdering på linje med den for smitten, når det gælder konsekvenserne for vores skolebørn?

Regeringen er kendt for udelukkende at arbejde med såkaldte worst case-scenarier, når det gælder corona. Hvad er regeringens worst case-scenario for alle de skolebørn, der holdes hjemme?

I forbindelse med kommentaren om 'fuldstændig epidemikontrol' udtalte Mette Frederiksen desuden følgende:

»Hvis man skal pege på noget godt i den her tid, er det, at vi får en generation af børn og unge, der virkelig sætter pris på at gå i skole.«

Måske er det ment som et forsøg på at være morsom, men i så fald må der ønskes bedre held næste gang. Bemærkningen giver indtryk af, at statsministeren ikke rigtig har fattet situationens alvor. Desværre.

Hvis Mette Frederiksen nogensinde igen vil smykke sig med den hjemmestrikkede titel 'Børnenes statsminister', så får hun med alle tænkelige midler iværksat foranstaltninger, der bringer skolebørnene tilbage i skole. Helst med det samme, og senest når de nuværende restriktioner udløber ved udgangen af februar.

Gør, hvad der kræves i forhold til test, sprit, adskillelse af klasserne i frikvartererne, og hvad man ellers kan forestille sig, men gør det. Gør det, gør det, gør det.

Få skolebørnene tilbage til et rigtigt skoleliv.