Hen ved en tredjedel af unge med ikkevestlig baggrund i Københavns Kommune mener ifølge kommunens integrationsbarometer, at religiøse og kulturelle love skal følges, selv om det kan være i strid med lovgivningen.

Sagt lidt mere direkte, så sætter ganske mange unge muslimer i København Koranens forskrifter over demokratiske love.

Alle alarmklokker burde bimle og bamle, og der burde rejse sig en storm af opbakning til regeringens konsekvente udlændingepolitik, når tal som disse kommer frem, og det gør de jævnligt.

Men opbakningen udebliver fra venstrefløjen, og sådan har det altid været.

Jeg bliver ofte af især venstrefløjen formanet om, at jeg skal fokusere på at fremhæve de gode eksempler, når det kommer til integrationen i Danmark, i stedet for at fokusere på de ting, der udfordrer os.

Umiddelbart lyder det jo som en både sympatisk og tillokkende tanke, og jeg ville sikkert blive stjernepopulær, hvis jeg fulgte den linje.

Jeg har bare aldrig rigtig kunnet forstå denne venstreorienterede tankegang, for det eneste, man er helt sikker på, der sker, hvis man vender det blinde øje til, er, at problemerne ikke løser sig selv.

Det er i øvrigt tilsyneladende også kun inden for udlændingepolitikken, at man kun skal tale om det, der går godt.

Kan man f.eks. forestille sig venstreorienterede politikere sige til sundhedsministeren, at hun udelukkende skal tale om de operationer, der er gået godt – for det er jo trods alt de fleste – og ikke de tilfælde i sundhedsvæsenet, hvor der er sket fejloperationer?

Eller hvornår har man sidst hørt en venstreorienteret sige til miljøministeren, at han endelig ikke skal tale om – endsige lukke – de vandboringer, der er forurenede, for langt de fleste leverer jo friskt og rent vand til danskerne?

Aldrig, antager jeg!

Hylekoret er dog desværre intakt, hver eneste gang jeg eller f.eks. Martin Henriksen eller Christian Langballe fra Dansk Folkeparti påpeger et problem.

Så er vi sortsynede, bange og fremmedfjendske mennesker, der altid kun ser hullerne i osten.

Men ærligt talt – har I tænkt på, at vi måske simpelt hen vil Danmark det, som vi mener, er det bedste? Bibeholde et harmonisk samfund med en høj grad af sammenhængskraft.

Københavns Kommunes integrationsbarometer viser, at det på én og samme gang går frem og tilbage med integrationen i København.

Kommunens integrationsbarometer viser på den ene side, at flere med ikkevestlig baggrund får en uddannelse, og flere kommer i arbejde.

Samtidig viser samme undersøgelse som tidligere nævnt, at næsten hver tredje ung mellem 18 og 29 år med ikkevestlig baggrund sætter religiøse og kulturelle love over danske love vedtaget i Folketinget.

Statistik kan som bekendt læses på mange måder, og det er selvsagt godt, at flere f.eks. uddanner sig og arbejder – også selv om arbejdsløsheden for københavnere med ikkevestlig baggrund ligger langt over arbejdsløsheden blandt dem, der har dansk baggrund.

Når det er sagt, så er det da også kun forventeligt, at man forsørger sig selv, også selv om man har ikkevestlig baggrund.

Det burde være lige så forventeligt, at man tager dansk levevis og demokrati til sig!

Andre læser også