I 2014 er Rie Nystrup indlagt efter at have fået fjernet sin livmoder. På stuen ligger en anden kvinde, der samme dag har fået samme operation af samme læge. Senere viser det sig, at lægen har lavet den samme alvorlige skade hos begge kvinder

Det er den 28. april 2014, og Rie Nystrup er indlagt på Sygehus Thy-Mors, hvor hun venter på at få fjernet sin livmoder.

»Jeg kan huske, at min operation var forsinket, fordi de havde travlt med en anden operation, der trak ud. I dag ved jeg, at var Trine, som var inde før mig.«

BT kunne i går fortælle om 38-årige Trine Kjær Overgaard, der måtte gennem 11 reoperationer, efter hun fik fjernet sin livmoder af en litauisk speciallæge på Sygehus Thy-Mors. Operationen var tæt på at koste hende livet, og kirurgen endte med at sy begge hendes urinledere sammen. En komplikation der resulterede i, at Trine Kjær Overgaard i tre år røg ind og ud af sygehuset på grund af alvorlige og livstruende infektioner.

Trine Kjær Overgaard, der blev fejlopereret af samme læge samme dag som Rie Nystrup.
Trine Kjær Overgaard, der blev fejlopereret af samme læge samme dag som Rie Nystrup. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Udenlandske læger kommer oftere under tilsyn

Den litauiske læge blev i juni i år sat under skærpet tilsyn af Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi styrelsen vurderer, at han er til fare for patientsikkerheden på grund af mangelfulde faglige kompetencer.

Og han er langt fra den eneste. BT kunne mandag afsløre, at udenlandske læger er stærkt overrepræsenterede på Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynslister. Lister, som læger ender på, hvis de begår alvorlige fejl og skader deres patienter.

Beskrivelsen fra Rie Nystrups operation har flere skræmmende sammenfald med Trine Kjær Overgaards operation. Hos begge kvinder finder kirurgen mange og kraftige sammenvoksninger, og han beskriver, hvordan han skærer og klipper sig igennem dem for at fjerne livmoderen. Ligesom i Trine Kjær Overgaards journal, skriver kirurgen, at det har været en kompliceret operation.

Da Rie Nystrup vågner, har hun det dårligt, og hun kommer sig ikke efter operationen som ventet. Hun bliver udskrevet, men når ikke at komme hjem, før hun bliver genindlagt på grund af store smerter.

Rie Nystrup fotograferet efter operationen af en af hendes sønner.
Rie Nystrup fotograferet efter operationen af en af hendes sønner.
Vis mere

På stuen ligger en anden ung kvinde. Det er Trine Overgaard Kjær, der blev opereret få timer før Rie Nystrup.

»Vi har det begge to rigtigt dårligt og holder lidt øje med hinanden«, siger Rie Nystrup, der på det tidspunkt kan mærke, at der er noget helt galt, og hun undrer sig over, at både hun selv og Trine Kjær Overgaard har så svært ved at komme sig efter en rutineoperation.

Samme læge - samme fejloperation

»Om fredagen får Trine det rigtigt dårligt, og hun bliver overflyttet til Aalborg. Da hun kommer tilbage, får jeg at vide, at hun har fået syet sine urinledere sammen, og at det er derfor, hun har haft så mange komplikationer.«

Lørdag bliver Rie Nystrup selv overflyttet til Aalborg Universitetshospital. Her konstaterer lægerne, at Rie Nystrups ene urinleder er blevet syet sammen med nogle ‘relativt store suturer’. Det fremgår af Patienterstatningens redegørelse for forløbet, at kirurgen har sat en stor knude om den venstre urinleder.

»Da det gik op for mig, at der var sket samme skade med mig, som der var for Trine, var jeg i chok«, fortæller Rie Nystrup.

Ligesom Trine Kjær Overgaard må Rie Nystrup gennem flere operationer, fordi den katastrofale operation har lukket for afløbet af urin fra hendes venstre nyre. Urinen flyder derfor ud i bughulen, og det giver hende alvorlige infektioner og store smerter.

Lægerne på Aalborg Universitetshospital forsøger først at lægge et indvendigt kateter, men det lykkes ikke, og Rikke Nystrup får ligesom Trine Overgaard Kjær et udvendigt kateter.

Men kort efter får Rie Nystrup voldsomme smerter igen, og lægerne finder ud af, at det udvendige kateter er tilstoppet og skal genanlægges.

Rie Nystrup har svært ved at forstå, hvorfor den litauiske kirurg, der opererede hende, kunne få lov at udføre indgrebet, når hans faglige kompetencer ikke var i orden.
Rie Nystrup har svært ved at forstå, hvorfor den litauiske kirurg, der opererede hende, kunne få lov at udføre indgrebet, når hans faglige kompetencer ikke var i orden. Foto: Henning Bagger
Vis mere

Må fjerne fire centimeter af skadet urinleder

På det tidspunkt ved Rie Nystrup ikke, om lægerne i Aalborg kan reparere de skader, som den litauiske kirurg har forvoldt, og uvisheden er hård for både hende og hendes familie.

»Jeg var skrækslagen, og det var afsindigt smertefuldt. Særligt da lægen prøvede at få det udvendige kateter på plads, fordi han baksede med at få det gennem min lukkede urinleder. På det tidspunkt frygtede jeg også, at de ville ende med at være nødt til at fjerne min nyre, hvis de ikke kunne skabe afløb«, fortæller Rie Nystrup.

Hun er gennem fem operationer, hvor lægerne forsøger at få kateterne til at fungere. Til sidst får hun fjernet fire centimeter af den urinleder, der er skadet, og det lykkes lægerne at skabe afløb fra venstre nyre igen.

»Det var en utrolig hård tid. Jeg var alene med mine drenge, der dengang var 15 og 18 år. Jeg vidste, de var alene hjemme, og at de var enormt bekymrede for mig. Jeg har siden fået at vide, at de frygtede, jeg skulle dø«, siger Rie Nystrup.

Af hendes journal fremgår det, at hun i årene efter fejloperationen er voldsomt plaget af smerter i underlivet.

»Det er faktisk først i løbet af det sidste år, at smerterne er forsvundet lidt«, fortæller Rie Nystrup.

»Hvor mange andre er der som os?«

Patienterstatningen anerkendte i september 2016, at Rie Nystrup blev skadet af den litauiske speciallæge på Sygehus Thy-Mors. Patienterstatningen skriver, at behandlingen har afveget fra, hvad en erfaren specialist ville have gjort i den givne situation.

»Optimal behandling på Thisted Sygehus 28. april 2014 havde været, at man havde frilagt urinlederne ved det gynækologiske indgreb på dette tidspunkt«, står der i afgørelsen.

Hvor det også slås fast, at Rie Nystrup ville have undgået påvirkning af venstre urinleder, hvis hun havde fået den rigtige behandling.

I dag er Rie Nystrup vred over, at den litauiske kirurg fik lov at operere hende, selv om hans faglige kompetencer ikke var i orden.

»Det hårdeste i forløbet har helt klart været, at det har gjort så ondt på mine børn, men det er også svært for mig at forstå, hvorfor en mand, der ikke er dygtig nok, kan få lov til at operere. Han skadede to kvinder på samme dag på samme måde, hvor mange andre som os er der derude?«, spørger Rie Nystrup.

Hun ønsker ligesom Trine Kjær Overgaard, at systemet ændres, så udenlandske lægers faglighed i højere grad undersøges, inden de kan få lov at behandle patienter.

Sygehus Thy-Mors har i dag skiftet navn til Regionshospital Nordjylland. Region Nordjyllands presseenhed har oplyst til BT, at de ikke kan gå ind i personalesager, men at de kan oplyse, at den pågældende læge indgik en fratrædelsesaftale i 2016, og at lægen ikke har haft patientkontakt siden efteråret 2016.

Det har ikke været muligt for BT at finde ud af, hvor den pågældende læge er i dag, og om han fortsat behandler patienter.

DF reagerer

Formand for Folketingets Sundhedsudvalg Liselott Blixt (DF) vil ikke acceptere, at danske patienter ender under kniven hos udenlandske læger, der ikke har fagligheden i orden.

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at en udenlandsk læge kan skade to kvinder på samme måde, og så finder man senere ud af, at hans faglige kompetencer slet ikke er i orden«, siger Liselott Blixt.

Hun vil nu have sundhedsministeren på banen.

Det sker efter BTs afsløring af, at udenlandske læger har en større risiko for at komme under tilsyn på grund af alvorlige fejl. Liselott Blixt understreger, at hun vil have en bedre kontrol med de udenlandske lægers færdigheder, inden de får lov til at arbejde i Danmark.

»Vi skal kunne stille krav til de udenlandske læger«

Hun henviser også til, at Styrelsen for Patientsikkerhed i sommer lukkede ned for, at Slagelse Sygehus måtte modtage akutte neurologiske patienter. Det skete blandt andet fordi, styrelsen havde konstateret problemer med udenlandske speciallægers faglighed på sygehuset.

S og DF vil stramme sprogkrav til udenlandske læger

»Vi skal kunne stille krav til de læger, og kan vi ikke stille krav til de udenlandske læger specifikt, så må vi stille krav til, at alle læger i Danmark får deres faglighed og kunnen testet. På den måde vil vi automatisk også kunne fange de udenlandske læger, der ikke lever op til danske krav«, siger Liselott Blixt.

Mere opsyn med udenlandske læger

Hun vil i dag stille spørgsmål til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i sagen på et ordførermøde, hvor udenlandske læger er på dagsordenen.

Fejl udløser krav om test af speciallæger

Formand for Danske Regioner Bent Hansen har til BT udtalt, at han er parat til at tage initiativ til et system på sygehusene, hvor udenlandske læger følges af en dansk kollega i den første tid af deres ansættelse. Opsynet skal sikre, at udenlandske læger med manglende uddannelse eller faglighed ikke står alene med patienter.

Hun vil på et ordførermøde i dag stille spørgsmål til Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) i sagen.