Økonomien på tv-baronessen Caroline Flemings familieslot på Sydfyn har i årevis været så dårlig, at den kun har hængt sammen grundet store lån. Ifølge fyens.dk er det nu kommet frem, hvem den pengestærke rigmandsfamilie, som støtter slottet, er.

Knap syv millioner kroner lød underskuddet på i det seneste regnskab, der netop er blevet offentliggjort for Valdemar Slot Gods A/S. Dermed har slottet - der er forgældet til op over dets røde kirkeklokketårn - fået en negativ egenkapital på hele 11 millioner kroner og en samlet gæld på hele 94,5 millioner kroner.

Af Tingslysningen fremgår det, at slottet har flere lån i realkreditinstitutter, men der har også tidligere været spekuleret i, hvorvidt Caroline Flemings eksmand, Rory Fleming, støtter slottet økonomisk.

Rory Flemings onkel Ian Fleming var manden, der skabte James Bond, og den stenrige familie, der benævnes som en af de rigeste i England, har desuden grundlagt en formue ved at stifte en bank samt på forskellige investeringer i alt fra russiske guldminer til kunstværker.

Rory Fleming og Caroline Fleming har sammen to børn, Alexander og Josephine, og familien har tidligere udtalt, at Alexander skal overtage slottet. Derfor har det været nærliggende at tro, at børnenes far, der er med i bestyrelsen for slottet, også hjalp med at holde det røde slot oven vande.

Ifølge fyens.dk er der nu beviser for, at det vitterligt er Rory Flemings familie, der har ydet store lån til slottet.

Et enkelt lån i tinglysningen skiller sig nemlig ud – et pantebrev på 40,7 millioner kroner fra et selskab ved navn ’Umina Limited’. Ifølge fyens.dk optræder dette selskab i de lækkede Panama-dokumenter, hvor det fremgår, at selskabet er ejet af familien Fleming. Familien ejer desuden Nørreskov, som tidligere tilhørte godset.

Af tinglysningen fremgår det desuden, at det fortsat er boet efter Niels Iuel-Brockdorff, der ejer slottet, men familien har altså tidligere oplyst, at den nu 12-årige Alexander skal overtage det. Det skete efter, at Caroline Fleming i 2011 solgte slottet tilbage til sin far efter at have ejet store dele af det siden 2003.

Selv om slottet har en pengestærk bagmand til at hjælpe med økonomien, er alt dog ikke nødvendigvis fryd og gammel omkring Valdemars Slot.

I januar beskrev BT, hvordan Caroline Fleming og hendes far sidste år tilsyneladende var så uenige med resten af bestyrelsen om nogle renteudgifter på 750.000 kroner, at de havde lavet et særligt ’tillæg til selskabets ledelsespåtegning.’ Det tillæg er ikke er med i det nye regnskab, men ifølge ledelsen er der stor usikkerhed om slottets fremtid:

'Selskabets fortsatte drift er forbundet med en vis usikkerhed, men det er ledelsens vurdering at, der er opnået tilsagn om de nødvendige kreditfaciliteter', står der i regnskabet.

Caroline Fleming på Valdemars Slot.
Caroline Fleming på Valdemars Slot. Foto: Sonny Munk Carlsen
Vis mere

Caroline Fleming har også tidligere fortalt, hvordan hun er økonomisk trængt, og hvordan der tilsyneladende er uenighed om børnenes opdragelse – og om hvorvidt hendes ældste søn Alexander skal gå på Herlufsholm Kostskole, som han ifølge Caroline Fleming ønsker – eller om han skal gå på en engelsk kostskole.

»Det er vigtigt for mig at bygge en ordentlig sikkerhed op for mig selv og mine børn. Jeg vil sikre mig selv økonomisk og gerne også mine børn, men der er lang vej igen. Så jeg er ikke, lad mig understrege ikke, i en position lige nu, hvor jeg kan tage for store risici. Jeg ejer ikke engang taget over mit eget hoved. Jeg gav alt væk...«, sagde hun tidligere på året i et interview med Alt for Damerne.

Og i september fortalte hun følgende til Ekstra Bladet om sine økonomiske udfordringer med familieslotte:

»Jeg tænker lidt, at det er som Titanic, der kolliderer med isbjerget, og at vi skal være rigtig forsigtige med de beslutninger, vi tager«, fortalte Caroline Fleming

I forbindelse med, at Caroline Fleming i 2008 fik tilladelse af den engelske familieret til at blive skilt fra Rory Fleming, blev der i engelske medier spekuleret i, at hun skulle få omkring 3,7 milliarder kroner – svarende til halvdelen af hans formue – ved skilsmissen.

Da BT i 2010 undersøgte sagen var baronessen endnu ikke blevet lovformeligt skilt fra eksmanden, og det har siden ikke været offentliggjort, hvorvidt parret vitterligt er blevet skilt og har fået delt formuen eller ej. Caroline Fleming har dog selv tidligere afvist, at hun skulle stå til at få det store milliardbeløb.