Thomas Kirk Kristiansen har hidtil været et noget nær ubeskrevet blad i den danske offentlighed. Onsdag aften trådte han frem som næste generation, der skal lede Lego-imperiet mod nye højder.

Det siger måske lidt, at det blandt andet er i et magasin fra Dansk Selskab for Arabisk Hesteavl, at man kan finde lidt informationer om den nu øverste familierepræsentant i Lego-konsortiet.

Thomas Kirk Kristiansen blev onsdag aften formelt blev præsenteret som afløseren for sin far, Kjeld Kirk Kristiansen, som næstformand i bestyrelsen i Lego A/S og som formand for bestyrelsen i Lego Fonden.

Det er med afstand det største skridt ud i offentligheden, arvingen har taget i sine 37 leveår, hvor han har haft for at vane at holde sig så langt væk fra offentlighedens lys, som man nu kan, når der står Kirk Kristiansen på fødselsattesten.

Til gengæld har det ikke været nogen hemmelighed, at Thomas Kirk Kristiansen interesserer sig for heste. Fra sin bopæl på det nordlige Fyn har han drevet stutteriet, Kirk Arabian, der avler smukke fuldblodsaraberheste. Og tilsyneladende er interessen ikke kun blevet ved avlen - selve landsmandlivet har tilsyneladende også tiltalt den mellemste af de i alt tre børn af Kjeld Kirk Kristiansen.

I magasinet oplyser Thomas Kirk Kristiansen i hvert fald, at han på daværende tidspunkt var ved at uddanne sig til landmand. Uddannelsen blev dog aldrig færdiggjort, oplyser Lego i dag.

Dermed begrænser hans formelle skoleophold sig foreløbig til den to-årige uddannelse som markedsøkonom, han blev færdig med i 2005 på Aarhus Købmandsskole.

Det syner umiddelbart ikke af meget for en mand, der skal stå i spidsen for centrale bestyrelser i et globalt milliardforetagende, og det er da også ganske usædvanligt, siger Søren Jakobsen.

Han er uddannet journalist og forfatter til bogen »Arvingerne«, der udkom i efteråret, og som stillede skarpt ind på familiestrukturen i tre af landets største virksomheder; ECCO, Bestseller og Lego og de udfordringer, der forbundet med at skulle lade en gigantisk virksomhed gå i arv til næste led i familien.

»Han mangler altså noget på CVet,« konstaterer Søren Jakobsen indledsningsvist om Thomas Kirk Kristiansens boglige meritter og uddyber:

»Da Kjeld Kirk var ganske ung, rejste han til Schweiz, hvor han tog en MBA, og det her lidt formelle stempel savner man på Thomas' CV. Bestyrelsesposter i dag er langt mere krævende, end de var i Kjeld Kirks ungdom. Der kræves nogle formelle egenskaber i dag, hvor man opererer i en international verden,« siger Søren Jakobsen.

Internt i Lego er man tilsyneladende opmærksom på udfordringen. I hvert fald har man oprettet en Lego-skole, hvor de unge generationer i Kirk Kristiansen-dynastiet læres op i den kultur og de værdier, der præger klodsimperiet. Ifølge finans.dk er det aktuelt femte generation i familien, der mødes hver måned, hvor læring om alt lige fra produkter til produktionen i Lego-imperiet står på skoleskemaet.

Thomas Kirk Kristiansen selv trådte formelt først ind i arbejdet i Lego i 2004, da han blev indlemmet i bestyrelsen i Lego A/S som observatør.

»I virkeligheden skulle vi også i min generation have gået i Lego-skole, for det er i princippet en livslang læringsrejse, de er på. Det har taget mig 10-12 år at komme ind i, hvordan alting fungerer. Forhåbentligt står de bedre rustet til at beslutte, om de vil tage den ene eller den anden rolle, når jeg engang skal overgive min rolle til næste generation,« siger Thomas Kirk Kristiansen selv til finans.dk.

Thomas Kirk Kristiansen har selv i en kortere periode opholdt sig i maskinrummet, da han tilbage i tiden omkring købmandsskolen havde et traineeophold i Lego-koncernen, men det blev så kortvarigt, at det i dag ikke optræder på hans CV.

Ifølge Søren Jakobsen kan det dog vise sig at være en fordel.

»Han skal jo ikke ind og styre driften og konkurrere med Jørgen Vig Knudstorp. Så på den måde kan det være rigtig set med den afstand, han har holdt, og hvor han hidtil har koncentreret sig om bestyrelsesarbejdet,« vurderer Søren Jakobsen.

Et andet oplagt spørgsmål er, hvor meget udskiftningen reelt forskyder magtbalancen internt i familien. Flemming Poulfelt, professor i ledelse og strategi ved Copenhagen Business School (CBS), mener først og fremmest, at det rykker Thomas Kirk Kristiansen tættere på magten.

Ændringen handler således mere om symbolik end indhold, forklarer han.

»Det er ingen dramatisk situation, men mere en indikation til omverdenen af, at Kjeld Kirk Kristiansen trækker sig lidt mere tilbage og overlader lidt mere af scenen til sin søn. Men næstformanden har ingen udadtil officiel rolle, det er formanden, der tegner de store linjer i Lego,«  siger han med henvisning til, at Thomas Kirk Kristiansen skal bestride posten som næstformand i Lego A/S.

»Det skal vise, at generationsskiftet nærmer sig,« siger professoren.

Selv siger Thomas Kirk Kristiansen om den udfordring, han nu står over for:

»For mig har LEGO Koncernen altid været meget mere end en virksomhed. Vi har et helt klart formål, som handler om legens store betydning for børns udvikling og trivsel. Passionen for leg og læring har altid været drivkraften i min familie, og det er vigtigt for mig at være med til at føre den arv videre,« siger han.

Det har ikke været muligt at få et interview med hverken Thomas Kirk Kristiansen eller Kjeld Kirk Kristiansen.