Kommune vil vurdere på ny, om stoppested kan flyttes, så 13-årige Patrick Højer ikke føler sig truet af en ulv på vej til skolebussen

Ulven er et fantastisk fascinerende dyr. Men mest for dem, som ikke har det store rovdyr helt tæt på i dagligdagen.

For familien Højer fra Vind i Vestjylland er der intet eksotisk over den ulv, som 13-årige Patrick har oplevet har fulgt efter ham skridt for skridt, når han har gået på den 500 meter lange grusvej mellem familiens landejendom og det læskur og stoppested, hvorfra han stiger på skolebussen.

Bjarne Højers 13-årige søn Patrick blev fulgt skridt for skridt af ulven på vej hjem fra skole, og det har gjort ham utryg. Bjarne Højer kører derfor sin søn til og fra busstoppestedet. Og håber på at Herning Kommune vil vise forståelse for situationen, så Patrick kan blive hentet tættere ved hjemmet. Foto: Jens Nørgaard Larsen
Bjarne Højers 13-årige søn Patrick blev fulgt skridt for skridt af ulven på vej hjem fra skole, og det har gjort ham utryg. Bjarne Højer kører derfor sin søn til og fra busstoppestedet. Og håber på at Herning Kommune vil vise forståelse for situationen, så Patrick kan blive hentet tættere ved hjemmet. Foto: Jens Nørgaard Larsen Foto: Jens Nørgaard Larsen
Vis mere

Som BT tidligere har beskrevet, har ulvens adfærd jaget en skræk i livet på Patrick. Så meget at hans far, Bjarne Højer, har været nødt til at bytte vagter med en kollega og lagt sine arbejdstider om, så han kan køre Patrick til stoppestedet for at drengen kan føle sig tryg, når han skal i skole.

Bjarne Højer har været i dialog med Herning Kommune om at flytte busstoppestedet, men det har kommunen ikke været villig til.

I al fald indtil nu.

Men da BT kontakter Joan Hansen (V), formand for udvalget for teknik og miljø, lyder der andre toner:

»Jeg er fuldstændig uforstående over for, hvis en borger er blevet afvist. For normalt er det ikke et problem. Vi plejer at være meget lydhøre over for at finde en løsning på en eller anden måde. Nu er det første gang, jeg bliver bekendt med det her, men jeg kan love, at jeg vil tage det op og undersøge det tirsdag morgen efter påske,« siger Joan Hansen til BT.

I Herning Kommunes tekniske forvaltning kommer det også bag på Børge Nielsen, som normalt behandler sager om bl.a. busstoppesteders placering, at det ikke har været muligt at nå frem til en løsning, som kan gøre 13-årige Patricks skolevej mere tryg.

Små børn skal ikke rende rundt alene i skoven - og lad være med at løbe ture med høretelefoner på. Sådan lyder forskernes råd nu til folk, som er naboer til ulve. Scanpix/Lars Rasborg
Små børn skal ikke rende rundt alene i skoven - og lad være med at løbe ture med høretelefoner på. Sådan lyder forskernes råd nu til folk, som er naboer til ulve. Scanpix/Lars Rasborg
Vis mere

»Det er første gang, jeg hører om det her. Normalvis havner den slags henvendelser hos mig. Men som sagt har jeg ikke hørt om den her konkrete henvendelse før nu. Måske er der tale om en misforståelse, så noget kan være gået galt i kommunikationen. Det kan jeg af gode grunde ikke vide noget om, da jeg ikke kender sagen. Men som udgangspunkt synes jeg selvfølgelig ikke, at børn skal føle sig utrygge, når de skal til og fra skole,« siger Børge Nielsen.

Det er en medarbejder i afdelingen for Vej, Trafik og Byggemodning, der på Herning Kommunes vegne i et svar den 19. februar har afvist Jette og Bjarne Højers ønske om at få omdirigeret bussen, så 13-årige Patrick Højer kan blive hentet tæt ved familiens ejendom og ikke ved busstoppestedet ved krydset Brohusvej/Nørhedevej, som det sker nu.

I afslaget skriver sagsbehandleren blandt andet:

”(…) Skolebusserne er et tilbud Herning Kommune stiller til rådighed for at bringe kørselsberettigede elever til og fra skole, hvis afstand til skolen eller trafiksikkerheden gør skolevejen usikker. Vi forstår på jeres henvendelse, at naturen i øjeblikket kommer meget tæt på beboelse og jeres daglige liv. Naturen er dog, i dette tilfælde, ikke umiddelbart en faktor vi kan eller skal medtage i vores planlægning af skolebusserne.”

Det har foreløbig ikke været muligt at få en kommentar fra den pågældende medarbejder.

Bjarne Højer, far til 13-årige Patrick, er glad for, at kommunen nu vil kigge på henvendelsen igen:

»Det synes jeg er godt. Og ikke bare for vores søns skyld men også for andre børn. For på længere sigt vil der blive flere og flere, der får brug for det. Patrick er jo ikke den eneste, der er utryg ved ulven,« siger Bjarne Højer.