Danmark er momskonge i Europa, når det gælder fødevarer.

For et gennemsnitligt indkøb i et supermarked går knap en tredjedel til staten i moms og afgifter. Og det store spørgsmål er, hvad skatteminister Jeppe Bruus (S) vil gøre for, at danskerne slipper lidt billigere, når de handler ind.  

B.T. har fået et interview med Jeppe Bruus i Skatteministeriet, der ligger på en fin adresse lige ud til Københavns Havn midt i hovedstaden.  

Danmark er momskonge i Europa, så vi burde give dig en krone på hovedet. Synes du selv, vi skal gøre ligesom de andre lande i Europa og skære noget af den moms, der er på fødevarer?

»Jeg synes, at det er en helt fair og rimelig diskussion at have, om der er nogen ting, vi godt vil fremme. For eksempel om fødevarer, sunde fødevarer eller andre ting bliver billigere,« siger han og tilføjer:

»Historisk set har vi også forsøgt at lave forskellige afgifter på eksempelvis fedt og sukker, som man må sige, at der var meget begrænset succes med.« 

Du taler om det historiske. Synes du, at man skal se på at få moms på fødevarer sat ned. Ja eller nej?

»Jeg er ikke afvisende for at kigge på, hvordan det kan fungere,« siger ministeren. 

'Et politikersvar'
Hvad betyder 'ikke afvisende for at kigge på, hvordan det fungerer'?

»Det er sådan et politikersvar i virkeligheden. Jeg kigger da også en gang imellem på, hvordan det kunne se ud, hvis vi skule gøre tingene anderledes,« siger Jeppe Bruus. 

Men synes DU, at momsen skal sættes ned på fødevarer?

»Jeg tror ... Så er vi tilbage til der, hvor jeg også kigger på, hvordan det kunne se ud, hvis vi skulle gøre det anderledes. Men alt har en pris. Så det er lidt nemmere at sige, man bare kan sænke momsen til det halve på fødevarer, hvis ikke man sidder i et regeringskontor og har et ansvar for at pengene kommer ind,« siger han. 

'Jeg kigger på, hvordan det ser ud'
Helt konkret foreslår De Samvirkede Købmænd, at momsen på fødevarer sættes ned fra 25 til 15 procent af prisen.

Med støtte fra dagligvarekoncernen Coop mener de også, at der bør nedsættes et udvalg, der ser på fordele og ulemper ved at sænke momsen for fødevarer.

De Samvirkende Købmænd foreslår, at der bliver nedsat et udvalg, der skal se på fordele og ulemper ved at gøre momsen lavere for fødevarer. Hvad siger du til det?

»Det er en diskussion, der mig bekendt har været der i rigtig mange år. Jeg ved ikke, om der er behov for et separat udvalg. Vi har løbende debat om det, og jeg bliver også stillet spørgsmål om det, og jeg forholder mig også til det og prøver at kigge på, hvordan det ser ud,« siger han. 

Du siger, at du gerne vil svare på spørgsmål om det, men synes du, at moms på fødevarer skal sænkes?

»Før spurgte du mig omkring et udvalg, og et udvalg betyder ikke nødvendigvis, at der bliver gjort noget ved det, men det viser fordele og ulemper. Jeg kigger på, hvordan det ser ud i andre lande, og hvad perspektiverne er i det,« siger han. 

Men danskerne er pressede på pengepungen, hvorfor kan du ikke sige mere konkret, hvad der skal gøres?

»Jeg handler selv ind i Netto, og jeg ved, hvordan priserne er steget det seneste år på grund af inflation. Der må jeg bare sige, at den diskussion omkring moms, det er ikke noget, vi lige løser, inden julen kommer. Det er noget, der kommer til at tage noget længere tid,« siger ministeren. 

Sådan som det lyder fra dig, vil Danmark fortsætte med at være momskonge i Europa...

»Vi når i hvert fald ikke at lave om på det inden jul,« lyder de sidste ord fra Jeppe Bruus, der ikke har tid til at svare på flere spørgsmål. 

B.T. har også taget en kurv med, der indeholder en and, vaniljekranse og andre ting man ofte køber i julen, med ind i Skatteministeriet.

Planen var, at ministeren skulle fortælle, hvad han tror er afgifter og moms af det samlede beløb for de konkrete dagligvarer. Men han afviser at være med til det, da han mener, at det vil være en »gætteleg«. 

I stedet kommer tre partiformænd fra blå blok med deres bud på, hvad der er skatter og afgifter på tre forskellige varer. 

Taberen ender med at komme med en erkendelse efter dysten.  Se det her.