Fik 84 spørgsmål: Embedsmænd i Københavns Kommune kom på overarbejde, fordi Anna Mee Allerslev insisterede på at slippe så billigt som muligt for privat bryllupsreception.    

Embedsmænd i Københavns Kommunes måtte mellem april og august 2017 tage stilling til intet mindre end 84 spørgsmål sendt på mail fra beskæftigelsesborgmester Anna Mee Allerslev (R) i forbindelse med hendes bryllupsreception i august i år.

Dermed blev skatteyderbetalte embedsmænd inddraget i den minutiøse planlægning af borgmesterens private bryllup, uden at Anna Mee Allerslev betalte en krone for det.

Mailkorrespondancen afslører, at embedsmændene - udover at skulle tage stilling lavpraktiske ting som kagegafler, vaser, servietter, skåle, buffetfade, bordplan mm. - også blev pålagt at skræddersy arrangementet, så borgmesteren kunne slippe så billigt som muligt. Budgettet blev derfor nedjusteret med 11.995 kroner kort før selve brylluppet.

Til gengæld lagde Anna Mee Allerslevs krav og forespørgsler pres på embedsværket, der undervejs i forløbet gjorde borgmesteren opmærksom på, at hver en ændring og tilføjelse i planlægningen krævede mandetimer hos dem.

Det fremgår af en aktindsigt, BT har fået i Anna Mee Allerslevs mailkorrespondance om sagen.

Og embedsværket skal ikke bruges på at planlægge en borgmesters private bryllup, siger Bent Greve, professor i samfundsvidenskab ved Roskilde Universitet.

»Det er kritisabelt, at man som borgmester bruger embedsapparatet til at bruge ganske meget tid til en lang række detaljer, som den, der holder brylluppet, normalt selv skal sørge for eller betale sig fra. Det er jo et privat anliggende. I sidste instans er den tid, som administrationen bruger på brylluppet noget, som kunne være brugt på andre opgaver,« forklarer Bent Greve.

Som BT tidligere har afsløret lånte Anna Mee Allerslev i strid med de nedskrevne regler Københavns Rådhushal kvit og frit i til sin bryllupsreceptionen og sparede dermed den normale lejeudgift på 65.000 kroner.

Efter BT tirsdag sendte en række spørgsmål til borgmesteren i forbindelse med denne artikel, meddelte hun i går, at hun nu vil betale de 65.000 kr. for lejen af lokalet.

Tidligere har Anna Mee Allerslev over for BT understreget, at hun har afholdt alle udgifter i forbindelse med bryllupsreceptionen til blandt andet ekstra rådhusvagter, forplejning og personale.

Men nu viser det sig altså, at embedsmænd fra Økonomiforvaltningen hjalp Anna Mee Allerslev som bryllupsplanlæggere helt uden beregning.

Det var især vigtigt for borgmesteren at holde udgifterne på et minimum. Allerede den 8. maj 2017 gør hun det i en mail klart, at hun slet ikke ønsker hjælp fra Københavns Kommunes personale, som typisk koster mere end 500 kroner i timen.

‘Vi har ikke brug for personale, men Flemming (Flemming Dubgaard, sekretariatschef i Økonomiforvaltningen) sagde noget om, at der var et minimum. Vi vil dog gerne holde det på et minimum - og vil gerne undgå ekstra vagter og alt for meget personale,” skriver Anna Mee Allerslev i en mail til den embedsmand, som har fået til opgave at bistå borgmesteren.

Han er efterfølgende også kontaktled mellem borgmesteren og Københavns Ejendomme, som hjælper med de praktiske spørgsmål.

I første omgang imødekommer embedsværket Anna Mee Allerslevs ønske. Administrationen insisterer dog stadig på at stille med to serveringspersoner til blandt andet at skære og servere kage samt brygge kaffe og the.

Og efter en længere mailkorrespondance får Anna Mee Allerslev i en mail den 31. maj et af fire prisoverslag på 23.275 kroner.

I juli opjusterer Anna Mee Allerslev antallet af gæster fra 275 til til 350, og efter at have stillet 23 spørgsmål i løbet af juli og og frem til 10. august 2017 kommer der ét samlet svar fra embedsmanden.

Ud over en person til at lede arrangementet skal der være to ekstra serveringspersonale, som kender huset og som kan sikre, at alt bliver ryddet inden kl. 16, står der i svaret til Anna Mee Allerslev.

Dermed ønsker Københavns Kommune nu i alt fem personer i små seks timer til at servicere og rydde op efter de 350 gæster, og budgettet ryger derfor op på 34.350 kroner.

Bekymringen er ifølge embedsmanden, at de to serveringspersonaler ellers vil blive overbelastet med opgaver. Anna Mee Allerslev afviser dog at betale 34.500 kroner:

»Det synes vi ikke er ok. Vi kan godt selv skaffe mere serveringspersonale, det vil vi gerne, men tingene er på buffet og skal ikke serveres. Desuden skal de ikke møde ind og briefe nogen. Vi har styr på det. Vi mener ikke, at I kan lave disse ændringer så sent,« skriver hun.

Efterfølgende skriver embedsmanden, at han ikke kan gøre mere for Anna Mee Allerslev, og han beder hende om at tage direkte kontakt til Københavns Ejendomme. I et svar skriver borgmesteren, at hun ikke vil have mere personale, og at hun nu selv vil tage kontakt til Københavns Ejendomme.

To dage senere accepterer kommunen Anna Mee Allerslevs krav. Prisoverslaget nedjusteres til nu 22.355 kroner blandt andet fordi sekretariatet accepterer, at Anna Mee Allerslev kun har to serveringspersonaler fra Københavns Kommune.

Samtidig evalueres forløbet på mail, og det har tilsyneladende sat sindene i kog på Rådhuset. I et svar til Anna Mee Allerslev den 16. august 2017 skriver embedsmanden:

‘Jeg er ked af det bøvlede forløb og at puls/blodtryk lige blev lidt udfordret. Arrangementet er ‘vokset’ hen over sommeren og set fra Kejds (Københavns Ejendomme, red.) side kræver hver eneste lille ændring eller tilføjelse mandetimer både/enten før under og efter et arrangement,’ skriver han.

Om hele sagen siger lektor i forvaltning ved Aalborg Universitet Sten Bønsing:

»For det første får hun særbehandling ved, at hun i det hele taget får lov til at låne Rådhuset uden at betale for det. For det andet ser det også ud som om, kommunen giver Anna Mee Allerslev yderligere særbehandling ved at give hende lov til at komme igennem med sine krav. Som udgangspunkt må en borgmester ikke få særbehandling. I stedet burde kommunen stå fast på, at konceptet er sådan her, og det her er prisen«.

Anna Mee Allerslevs krav til ændringer og besparelser betyder, at embedsværket må udarbejde i alt fire prisoverslag, ligesom de løbende må justere drejebogen for arrangementet.

Ifølge den endelig regning for bryllupsreceptionen har Anna Mee Allerslev intet betalt for de timer, det administrative personale har brugt på et planlægge hendes bryllup. Til gengæld giver hun embedsmanden et takkekort og en ‘symbolsk erkendtlighed’, fremgår det af mailkorrespondancen.