Dårlig nattesøvn ser ud til øge risikoen for at udvikle demens.

Det fremgår af en ny videnskabelig undersøgelse fra Aarhus Universitet.

Her har man særligt haft fokus på en gruppe, der med sikkerhed sov dårligt – nemlig modne mænd over 60 år med en godartet prostataforstørrelse.

De får typisk spoleret deres nattesøvn, fordi de med jævne mellemrum er nødt til at stå op om natten for at tisse.

Og ved at følge denne gruppe mænd i en årrække kunne forskerne konstatere, at nattisser-mændene tilsyneladende havde en forhøjet risiko for at udvikle demens.

Det dokumenteres i en ny videnskabelig undersøgelse udført af forskere fra Aarhus Universitet og det amerikanske Stanford University.

Undersøgelsen er blandt andet støttet af Lundbeckfonden, og arbejdet er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift EClinicalMedicin.

»Skal man sige det meget kort, så kan vi i vores undersøgelse se, at denne gruppe mænd – målt inden for en tiårsperiode – statistisk har en 21 procent højere risiko for at udvikle demens end jævnaldrende mænd, som ikke har disse prostataproblemer,« siger Mette Nørgaard, professor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet.

Mette Nørgaard, professor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet, har stået i spidsen for den videnskabelige undersøgelse, der bygger på studier af helbredsoplysninger om i alt 1,4 millioner danske mænd.
Mette Nørgaard, professor ved Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitet, har stået i spidsen for den videnskabelige undersøgelse, der bygger på studier af helbredsoplysninger om i alt 1,4 millioner danske mænd.
Vis mere

Hun har stået i spidsen for den videnskabelige undersøgelse, der bygger på studier af helbredsoplysninger fra blandt andet Landspatientregisteret og Lægemiddelstatistikregistret om i alt 1,4 millioner danske mænd.

Demensforskere har længe haft en mistanke om, at forstyrret nattesøvn kunne øge risikoen for demens.

Når vi sover, sørger hjernens 'vaskemaskine' – det glymfatiske system – nemlig for, at vores hjerne gennemskylles af hjernehindevæske. Og senere, når denne væske løber ud af hjernen via nerver og lymfekar, skylles hjernens affaldsstoffer med ud.

Hvis denne gennemskylning ikke fungerer tilfredsstillende, vil der ske en ophobning af affaldsstoffer i hjernen.

Og det kan ifølge forskernes mistanke formentlig føre til forskellige former for demens. Eksempelvis Alzheimers sygdom, hvor der hos patienternes kan ses en ophobning i hjernen af blandt andet proteinfragmentet beta-amyloid.

Ud over samlet at kunne beregne sig frem til en 22 procent forøget demens-risiko for de undersøgte mænd med forstørret prostata af den godartede slags kunne forskerne også konstatere, at nattisser-mændene med den forstyrrede søvn tilsvarende havde en statistisk forhøjet risiko på 16 procent for at udvikle Alzheimers sygdom, hvis man alene fokuserer på denne form for demens.

»Som jeg ser det, pointerer tallene vigtigheden af at hjælpe disse mænd til at få en så sammenhængende nattesøvn som muligt – ikke mindst for at beskytte dem bedst muligt mod at udvikle demens,« siger professor Mette Nørgaard.

Sammen med sine kolleger vil hun nu gå i gang med at undersøge eventuelle sammenhænge mellem demens og uregelmæssig nattesøvn hos kvinder, der også har været tvunget til at stå op hyppigt om natten for at tisse.

Demensforskere har længe haft en mistanke om, at forstyrret nattesøvn kunne øge risikoen for demens. Måske fordi hjernens »vaskemaskine« om natten forstyrres.   
Demensforskere har længe haft en mistanke om, at forstyrret nattesøvn kunne øge risikoen for demens. Måske fordi hjernens »vaskemaskine« om natten forstyrres.    Foto: IRIS
Vis mere

»Vi forventer, at denne gruppe kvinder også kan have en forøget risiko for demens,« siger professoren ved Aarhus Universitet.

I Europa og USA er demens den tredjemest almindelige dødsårsag.