Kokain bliver stadigt mere udbredt i Danmark - og flere bliver afhængige.

I dag findes der ikke nogen medicinsk behandling mod kokain-misbrug, men danske forskere arbejder i samarbejde med amerikanske kolleger på at blive klar med et virksomt stof.

Nærmest som en slags antabus mod det stærkt vanedannende kokain.

»Mod heroin-misbrug kan man bruge metadon som erstatning, og det stof, som vi håber på at kunne udvikle, vil nok kunne bruges på nogenlunde samme måde mod kokain-misbrug,« siger professor Claus Juul Løland fra Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet.

Fra Lundbeckfonden, der hvert år støtter biomedicinsk forskning med over 500 mio kr., har han netop fået fem mio kr. til at undersøge, hvorfor dette nye stof kan blokere den euforiserende effekt af kokain.

»Et er at vi kan se, at stoffet blokerer kokains virkning. Noget andet er at forstå, hvorfor stoffet har den egenskab,« siger Claus Juul Løland til B.T.

»Stoffet vil nok ikke kunne ophæve trangen til kokain, men tanken er, at det skal kunne ophæve virkningen af kokain, så man populært sagt ikke vil opleve noget »sus«. Det skulle gerne kunne støtte misbrugere til at stoppe - ligesom antabus gør for alkoholikere.«

»Forhåbentlig kan det blive en hjælp til at komme ud af misbruget. Man kan forestille sig, at det skal tages om morgenen for så at virke hele dagen. Det vil sige, at man kun skal fremvise den fornødne vilje til ikke at tage kokain, når man står op om morgenen. Det vil for mig at se kunne blive en stor hjælp,« tilføjer professoren.

»Det nye stof skulle gerne kunne støtte misbrugere til at stoppe - ligesom antabus gør for alkoholikere,« siger professor Claus Juul Løland til B.T.
»Det nye stof skulle gerne kunne støtte misbrugere til at stoppe - ligesom antabus gør for alkoholikere,« siger professor Claus Juul Løland til B.T. Foto: Thomas Tolstrup
Vis mere

Han tør ikke give et præcist bud på, hvornår stoffet kan være klar til at komme på markedet. Det kan nemt komme til at tage en halv snes år - måske mere.

»I USA er der blevet lavet lovende forsøg på mus og rotter, men med den nye bevilling skal vi helt ned på det atomare plan have et præcist billede af det kemiske samspil i den måde, som det her stof virker på i forhold til kokain. Og sidenhen skal det jo også testes på mennesker,« siger Claus Juul Løland, der er ekspert i de biokemiske virkningsmekanismer bag euforiserende stoffer.

I USA arbejder han sammen med kolleger fra den store amerikanske forskningsinstitution National Institute on Drug Abuse med at udvikle det nye stof, der kan ophæve kokainens euforiserende virkning.

Stoffet skal nu forfines og yderligere sikkerhedstestes i dyreforsøg, inden det kan afprøves som et led i behandling af mennesker med et kokainmisbrug.

Ifølge professor Claus Juul Løland fra Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet kan der nemt gå op mod en halv snes år, før det nye stof er klar til at hjælpe kokain-misbrugere. 
Ifølge professor Claus Juul Løland fra Institut for Neurovidenskab ved Københavns Universitet kan der nemt gå op mod en halv snes år, før det nye stof er klar til at hjælpe kokain-misbrugere.  Foto: Thomas Tolstrup
Vis mere

»Med et egentligt lægemiddel til slut kan det forhåbentlig blive en motiverende og støttende faktor i et samlet behandlingsforløb, der drejer sig om at hjælpe personen med at komme ud af et kokainmisbrug,« siger Claus Juul Løland .

Ifølge den seneste rapport fra Sundhedsstyrelsen om »Narkotikasituationen i Danmark« fra 2017 havde omkring fire procent af alle danskere i alderen 16-34 år inden for det seneste år taget kokain.

Det drejede sig om 6,8 procent af mændene og 1,9 procent af kvinderne.