Hvordan måler man bevidsthed hos patienter, der ikke kan kommunikere?

Det har forskere nu fundet en pålidelig metode til, skriver ScienceNews ifølge Videnskab.dk.

Ved at måle hjerneaktiviteten hos raske mennesker og sammenligne med målinger foretaget på mennesker, der ikke er bevidste om deres omgivelser, har man fundet et særligt stærkt signal i hjernen, der udtrykker bevidsthed.

Forskerne bag det nye studie har brugt MRI-data fra 125 forsøgsdeltagere, der har skullet 'hvile sig' i scannere på forskningsinstitutter i Paris, New York og Liège i Belgien.

  • 47 var raske
  • resten led af såkaldt 'unresponsive wakefulness syndrome', der er en alvorlig hjernelidelse

De syge forsøgsdeltagere viste ikke tegn på at være ved bevidsthed, selvom deres øjne var åbne.

Nogle var ved minimal bevidsthed og kunne eksempelvis bevæge øjnene i forskellige retninger, når de blev bedt om det.

Forskerne fandt to forskellige mønstre af hjerneaktivitet:

  • Et komplekst mønster karakteriseret af modsætninger, der ikke fulgte hjernens anatomi - når et område var aktivt, var andre ikke, og signalet ping-pongede så at sige langt væk fra sine forbindelser
  • Et mere simpelt mønster, der i højere grad fulgte hjernens anatomi

Forskerne fandt, at de syge forsøgsdeltagere fulgte det simple mønster, mens de raske deltagere fulgte det komplekse.

Men begge grupper 'besøgte' også kortvarigt det andet mønster i ny og næ, og for de syge deltageres vedkommende peger forskerne på, at det kan åbne op for nye kommunikationsmuligheder med mennesker, der er ved minimal bevidsthed.

Andre artikler på Videnskab.dk