En undersøgelse fra Rigshospitalet og Statens Serum Institut viser et dramatisk fald i antallet af ekstremt for tidligt fødte børn i en del af den periode, Danmark har været lukket ned på grund af coronavirus.

Et fald på ikke mindre end 90 procent i forhold til samme periode de foregående fem år.

Nu er forskningsartiklen blevet såkaldt fagfællebedømt og godkendt til meget snart at blive publiceret i 'Archives of Disease in Childhood' udgivet af det anerkendte British Medical Journal.

»Vi er de første i verden, der har rapporteret det her. Og det er interessant, at det har vist sig, at man på baggrund af opdagelsen har undersøgt det samme i blandt andet Irland, Australien og USA, hvor man flere steder har konstateret samme tendens,« siger Morten Breindahl, ledende overlæge på Neonatalafdelingen på Rigshospitalet.

»Der er dog også lande i verden, som ikke har kunnet konstatere samme fald, men ingen har set en øget forekomst af ekstremt for tidligt fødte børn under nedlukning af visse samfundsfunktioner,« siger Morten Breindahl.

Det helt centrale spørgsmål – og mål – med den videre forskning, der vil blive gennemført den kommende tid, er at udelukke oplagte naturlige forklaringsmodeller på fundet, samt derefter at finde frem til den eller de konkrete årsager til, hvorfor der har været så dramatisk et fald, så man ud fra den nye viden kan forebygge og dermed nedbringe antallet af ekstremt for tidligt fødte.

»Vi har en formodning om, at de adfærdsændringer, vi har haft i coronatiden med blandt andet øget fokus på hygiejne, mere ro og mindre stress, kan have haft en forebyggende effekt. Men det er for tidligt at konkludere noget endnu,« siger han videre.

Der er etableret et forskningssamarbejde mellem børnelæger, fødselslæger og jordemødre, som sammen med Statens Serum Institut nu skal se nærmere på disse mulige forklaringsmodeller.

Det er i sig selv opsigtsvækkende, at holdet af danske læger allerede i slutningen af maj – inden forskningsartiklen var blevet fagfællebedømt og endnu ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift – gik ud offentligt og fortalte om opdagelsen.

»Det er usædvanligt, ja, men vi har ment, at det er så vigtig en iagttagelse, at det skulle ud hurtigst muligt. På den måde har vores kolleger rundt om i verden fået mulighed for så tidligt som muligt at undersøge samme problemstilling i deres lande. Og det har vist sig, at tilsvarende fald er konstateret i flere andre lande. Nu handler det om konkret at finde ud af, hvad årsagen er,« siger Morten Breindahl.

Det danske studie omfatter undersøgelser af blod fra en hælprøve fra 31.180 nyfødte.

Ekstremt for tidligt fødte børn kommer til verden tidligere end 28. uge i graviditeten.