Forskere har endnu ikke afluret, hvordan man rent faktisk får mennesker til at bytte krop fysisk. Men i et nyt, virtuelt eksperiment er forskere lykkedes med at få forsøgsdeltagere til at 'bytte krop' ved hjælp af headsets.

Ved brug af virtual reality (VR) har forskere fra Karolinska Institutet i Sverige udført eksperimentet, hvor 33 vennepar fik lov at ‘bytte krop’ med hinanden. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du også kan se en video af, hvordan eksperimentet foregik.

Venneparrene blev placeret ved siden af hinanden på to senge og fik hver især påført en VR-brille, som viste dem deres vens synspunkt.

Derefter udsatte forskerne dem for sanseoplevelser, der indledningsvis var de samme for begge forsøgspersoner for at skabe illusionen, men derefter gradvist begyndte at variere.

Eksperimenterne varede kun i få minutter, men mere skulle der ikke til, før hjernen havde købt illusionen. Forsøgspersonerne påtog sig deres vens personlighedstræk, fremfor deres egne, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

For eksempel blev nogle forsøgspersoner mere åbne og selvsikre.

I de mere komplekse sanseoplevelser, hvor eksempelvis den ene ven blev truet med en falsk kniv, fremprovokerede det en fysisk reaktion hos vennen, som oplevede det i VR.

»Vi viser, at konceptet om selvet potentielt kan forandres rigtig hurtigt, hvilket muligvis har nogle interessante praktiske implikationer,« fortæller hjerneforsker Pawel Tacikowsi fra Karolinska Institutet i Sverige i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Han håber på sigt at kunne bruge forskningen til at hjælpe folk med depression med at nedbryde deres skadelige selvopfattelse.

Forskningen rejser spørgsmål omkring, hvor stor en del af selvet, der er baseret på vores krop og fysiske sanseoplevelser, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Andre artikler på Videnskab.dk