»Hvad skal almindelige borgere forholde sig til, når de forsøger at sikre deres huse mod oversvømmelse, sådan som loven siger, at de skal?«

Spørgsmålet kommer fra Roskildes borgmester, socialdemokraten Joy Mogensen, efter de vandstigninger og oversvømmelser, som fulgte i kølvandet på stormen Alfrida i denne uge.

Borgmesteren er nemlig slet ikke tilfreds med prognoserne fra DMI, som efter hendes mening var både for dårlige og upræcise til at forudsige, hvor meget vandet ville stige i Roskilde Fjord.

Det gjorde det svært for borgerne i de udsatte områder at sikre deres ejendom bedst muligt, mener hun. Onsdag blev store dele af det sydlige Danmark ramt af stormflod, men også andre steder kæmpede borgerne mod vandet.

Blandt andet omkring Roskilde Fjord.

»Jeg ved godt, at jeg ikke kan forvente, at vejrudsigter er 100 procent nøjagtige, men når prognoserne ikke bliver mere nøjagtige i forhold til tidligere, men tværtimod - som denne gang - mindre nøjagtige, hvordan kan vi så disponere vores beredskab?« spørger borgmesteren retorisk og fortsætter:

»Borgerne har ikke en chance for at sikre deres ejendomme på den måde, som loven giver dem ansvaret for at gøre,« lyder det fra Joy Mogensen dagen derpå.

Tirsdag aften lød prognoserne, at vandet i fjorden ville stige med 111 centimeter over normalen.

Derfor brugte borgerne i de berørte områder som eksempelvis Jyllinge Nordmark nord for Jyllinge en stor del af årets første dag på at sikre deres huse med sandsække og diger, og borgmesteren var selv med til at hjælpe digelaug, frivillige og beredskabet med at slæbe.

Belært af erfaring lagde borgerne en sikkerhedsbuffer ind og sikrede sig mere, end prognoserne forudsagde, at de behøvede. Derfor har humøret højt, og alle havde ro i maverne, da de gik i seng.

Alligevel var det tæt på at gå galt.

I løbet af natten steg vandet nemlig væsentlig mere - helt op til 151 centimeter - 40 centimeter højere, end DMI forudsagde.

Det meddelte DMI i et varsel i løbet af natten, men da var det for sent.

»Heldigvis var vandet kun lige oppe og kysse soklerne, men det var jo i virkeligheden bare mere held end forstand,« siger Joy Mogensen.

DMIs direktør Marianne Thyrring skriver i en pressemeddelelse torsdag, at det er varslerne og ikke prognoserne, som beredskabet skal rette sig efter. Varslerne bliver nemlig opdateret med få timers mellemrum.

»Når vejret udvikler sig voldsomt, kan prognoserne aldrig stå alene. Det bør beredskabet også vide. Og faktisk sad vores varslinger lige i skabet,« siger hun og tilføjer, at varslingerne for vandsstandsstigningerne dog ramte lidt under i Roskilde og Bagenkop.

»Lige præcis i de situationer, hvor vejret er vanskeligt, bliver det meteorologiske håndværk vigtigt. Vi lægger prognosen til grund for vores varsling, men oven i det tilføjer vi erfaring, lokalt kendskab og vores faglige viden, som blandt andet går ud på at kende prognosens styrke og svagheder,« forklarer Marianne Thyrring og tilføjer, at DMI ikke har været skarp nok i sin kommunikation.

»I farlige vejrsituationer skal der ikke være tvivl om, hvilke oplysninger beredskaberne skal forholde sig til, og det skal vi gøre bedre. Det er vigtigt, at vi får gjort helt tydeligt, at borgere og beredskaber skal forholde sig til vores varsler og ikke alene vores prognoser,« afslutter Marianne Thyrring.

Men det svar er Roskildes borgmester ikke tilfreds med.

»Hver eneste grundejer er personlig ansvarlig for at sikre sit hus. Og hvis man ikke nogenlunde kan regne med prognoserne, hvordan skal de danskere, der bor tæt på vandet, så kunne gå i seng og sove roligt, hvis de ikke ved, hvad de skal forholde sig til,« spørger hun.

Hendes partifælle, socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, siger til JydskeVestkysten, at han nu vil have klimaminister Lars Chr. Lilleholt til at se på sagen.

Han vil blandt andet have ministeren til at se på, om det er muligt at forbedre det datamateriale, der ligger til grund for prognoserne.

Det ser man positivt på i Roskilde.

»Der er en kæmpe forskel på en prognose, der siger 120 centimeter og et varsel på 140. Og når det så bliver 150 - og først midt om natten, så har folk ikke en jordisk chance for at forsvare sig mod vandet. Vi er nødt til at tænke noget praktik ind i det her,« siger borgmester Joy Mogensen.