Efterhånden som temperaturen stiger, kan det være hyggeligt at tænde op for grillen eller lave mad over bål.

Men det kan ende grueligt galt, hvis man ikke passer på – for tørkeindekset er flere steder hastigt på vej op.

Det gælder også for haveejerne, der i denne tid bekæmper ukrudtet, som skyder op rundt omkring, med ukrudtsbrændere.

Allerede i sidste uge advarede Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) om, at der var udsigt 'til en knastør afslutning på maj', hvilket var med til at sende tørkeindekset opad.

»Tager vi tørkeindekset i betragtning, er det allerede nu forhøjet over de østlige egne og kan med en daglig fordampning, der på denne årstid er temmelig stor, kun bevæge sig en vej på skalaen, og det er op,« blev det oplyst på instituttets hjemmeside

»Især de lette sandjorde og de steder, hvor der ikke kommer nedbør, udtørrer hurtigt. Det medfører også en tilhørende forhøjet brandfarerisiko, så det er værd at holde godt øje med brandfareindekset på hjemmesiden brandfare.dk,« lød rådet.

Onsdag har også forsikringsselskabet If Forsikring udsendt en pressemeddelelse, der har overskriften:

»Nu er det virkelig farligt!«

I den opfordrer man haveejerne til at passe på, når man svinger ukrudtsbrænderne rundt omkring.

»Ukrudtet pibler frem i denne tid, hvis man bare kigger væk en uges tid. Men pas på, hvordan du bekæmper det, for brandfaren er overhængende efter flere ugers tørke,« lyder det.

Forsikringsselskabet oplyser videre, at DMIs tørkeindeks er steget fra 2,2 til næsten 9 gennem maj måned – og særligt i de østlige egne er der forøget risiko for tørke.

»Vi ser desværre hvert år, særligt i forårs- og sommermånederne, at folk kommer for tæt på hegn, skur og hække med deres ukrudtsbrænder. Det er årsag til mange små og store brande, og der har allerede været mange i år«, siger skadeekspert Mette Lund fra If Forsikring.

»Det er højst ubehageligt for kunder som oplever, at de selv, intetanende, har været medvirkende til at starte en brand«, tilføjer hun.

Hun anbefaler derfor, at man holder god afstand til bygninger med ukrudtsbrænderen og husker på, at meningen er at svitse ukrudtet, ikke at brænde det af.

»Og så skal man undlade at bruge den inde under en hæk, hvor man ikke kan se, hvor flammen ender. Hvis flammerne rammer noget på den anden side, så kan ilden opstå og brede sig uden du kan se det«, siger skadeeksperten.

Af brandfareindekset på hjemmesiden brandfare.dk kan man se, at så godt som hele landet er dækket af en lys orange farve, der indikerer, at risikoen er 'moderat', hvilket dækker over, at 'antændelse ved glød eller mindre flamme er sjældent forekommende'.

Visse dele af landet er dog også farvet med en mørkere orange farve, som markerer en 'høj' risiko, som betyder, at 'antændelse ved glød eller mindre flamme vil kunne forekomme'.