Det startede som en risikomelding. Så blev det et varsel, og nu har DMI korrigeret varslet, så det gælder for en mindre del af landet.

Til gengæld er der skruet op for omfanget. I dele af landet kan der falde rigtig meget regn.

DMI's oprindelige risikomelding gjaldt for størstedelen af landet, men nu viser vejrinstituttets prognoser, at kun den nordvestlige og centrale del af Jylland med sikkerhed vil få kraftig regn.

Der er dog risiko for store nedbørsmængder også i dele af det sydlige og østlige Jylland. Derfor har DMI for disse områder udsendt et risikovarsel.

Det er et lavtryk, som natten til tirsdag og tirsdag morgen bevæger sig ind over landet fra sydøst, som giver de store mængder nedbør.

Virkelig store mængder, endda.

»Der forventes flere steder at falde mellem 20 og 40 millimeter regn, stedvis i Nordjylland måske op omkring 50 millimeter,« skriver DMI i varslet.

Det er mere end rigeligt til at opfylde kriteriet for kraftig regn, som er mere end 24 millimeter på seks timer eller over 30 millimeter i løbet af et døgn. I de tidligere varsler og risikomeldinger lovede DMI 'kun' op til lokalt 40 millimeter regn.

Varslet gjaldt fra klokken 02 til tirsdag eftermiddag klokken 12. Hvad risikomeldingen for det sydlige og østlige Jylland angår gælder det frem til klokken 16.

»Området med kraftig regn forventes at være passeret tidligt tirsdag eftermiddag. Det kan dog stadig regne eller komme byger flere steder herefter, men da af mindre intensitet,« lyder det fra DMI.

Lokalt kan der også komme tordenbyger.

Slipper resten af landet så for regnen?

Ikke helt.

Dagen starter faktisk pænt med lidt sol hist og her, men i løbet af dagen vil resterne af lavtrykket, som giver kraftig regn mod vest og nordvest, passere resten af landet med regn eller byger til følge.

Men slet ikke med samme nedbørsmængder, som i det jyske.

Temperaturerne bliver igen ganske lune for årstiden.

13 til 18 grader får vi – mod sydøst endda helt op mod de 20 grader.