Briten Gary Heseltine har i flere år gjort det til en altoverskyggende hobby. Den engelske politibetjent styrer en uofficiel database med ca. 400 UFO-sager indeholdende ca. 800 politifolks UFO-observationer: PRUFOS (Police Reporting UFO Sightings).

Heseltines anerkendelse af selv at have set en UFO har fået flere politifolk til at stå frem med sine oplevelser om det overnaturlige fra det ydre rum.

Gary Heseltine besøger i næste uge Danmark, hvor han i København ( 5.november i Kulturhuset i Indre By) og Odense ( 1. november i Teater Momentum holder to foredrag om sit arbejde.

Her har Heseltine indsamlet beviser for, at UFO, efter hans mening, eksisterer.

- Efter 8 års research har jeg nu 357 sager gående tilbage til 1901 med 800 politifolk. Det er toppen af isbjerget. Jeg arbejder med beviser. Jeg er politibetjent, og jeg ved hvad beviser er. Dette ville holde i en retssag. Der er virkelig gode vidneudsagn der viser, at flere UFO’er i løbet af mindst to nætter var uden for denne base.” Om Bentwaters/Woodbridge-sagen (1980) (The Rendlesham Forest Incident).

Heseltine har arbejdet tæt sammen med den forhenværende oberst Charles Halt som var næstkommanderende på den amerikanske Bentwaters/Woodbridge-base i England. Halt og mange andre militærfolk var i 1980 vidner til, at flere UFO’er i løbet af mindst to nætter befandt sig tæt på basen. Flere af militærvidnerne har afgivet vidneudsagn i The National Press Club i Washington DC.

Også den tidligere pilot, Dieter Betz, der gennem sit arbejde mener at have set en UFO under sit arbejde, er med til foredraget.

Det engelske forsvarsministerium har i år offentliggjort hidtil hemmeligholdt dokumenter UFO-dokumenter.

Det er foreningen Exopolitik, der arrangerer foredragene med den engelske betjent. Foreningen har som mission at få forskning i UFO-fænomenet på universitetsniveau på finansloven