Den hidtidige chef for adjudantstaben Lasse Harkjær er blevet udnævnt som hoffets ceremonimester per 1. juli.

Dronning Margrethe har ansat en ny ceremonimester med virkning fra 1. juli.

Det er adjudantstabschef Lasse Harkjær, der overtager stillingen efter Kim Kristensen, som tiltrådte som hofmarskal 1. april.

Det oplyser kongehuset på dets hjemmeside.

Lasse Harkjær har siden 2013 været chef for dronningens adjudantstab. Det er kongehusets officielle bindeled til Forsvaret.

Han har en lang karriere i Forsvaret bag sig.

Den begyndte for 44 år siden ved Bornholms Værn og derefter i Den Kongelige Livgarde. Det fremgår af meddelelsen fra kongehuset.

Lasse Harkjær har i flere omgange gjort tjeneste i Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriet.

Desuden var han den første danske chef for missionen i Afghanistan.

I 2005 blev Lasse Harkjær chef for Den Kongelige Livgarde, indtil han i 2013 overtog stillingen som chef for adjudantstaben.

En ceremonimester har ifølge opslagsværket Den Store Danske blandt andet til opgave at planlægge og afvikle hoffets festarrangementer og nytårskure.

Udenlandske statsoverhoveders besøg, modtagelse af andre landes ambassadører og sommertogter med kongeskibet er også blandt arbejdsopgaverne.

Hoffets ceremonimester har i det daglige arbejde tæt kontakt med hofmarskalen.

Det er hofmarkskallen, der leder hofmarskallatet, som er majestætens sekretariat.

/ritzau/