Netop som striden mellem Cecilie Hother og hendes tidligere CeriX-kompagnon Rie Jensen så ud til at være afgjort, tog den en ny drejning.

I sidste uge faldt dommen ved Københavns Byret. Cecilie Hother tabte og blev pålagt at betale sagens omkostninger på lige knap en million kroner. Men værten afviser at godtage dommen og anker derfor.

Sagen er derfor endnu ikke slut:

»Det er rigtigt, at Rie Jensen har fået medhold, men sagen er allerede anket, så den fortsætter i landsretten,« fortæller hun til B.T.

Dermed får den langtrukne og komplicerede sag altså mindst endnu et kapitel.

Det hele tog sin start i 2016, da Cecilie Hother og Rie Jensen indgik et samarbejde og startede virksomheden Cerix, som udbyder forskellige kosmetiske behandlinger af blandt andet sygdommen PCO. En sygdom, som Cecilie Hother selv lider af.

Rie Jensen er uddannet specialsygeplejerske og tog sig derfor af det behandlingsmæssige, mens Cecilie Hother med sit populære navn og sin personlige fortælling tog sig af markedsføringen.

Efter blot et år gik samarbejdet i spåner, og Rie Jensen og hendes forlovede, Kjenneth Schøller Holm, besluttede at købe Cecilie Hother ud af foretagendet. Mod sidstnævntes vilje.

Den 42-årige Cecilie Hother følte, at hun blev tvunget til at sælge sit livsværk. Og at hun i øvrigt fik alt for lidt for sin andel i virksomheden.

For mens hun mente, at hendes andel var omtrent 10,7 millioner kroner værd, gik hun derfra med det, der svarer til 30 procent – hendes andel – af 3,1 million.

Det var, hvad Rie Jensen og hendes forlovede havde fået CeriX vurderet til.

Men det kunne ikke passe, mente Cecilie Hother. Ifølge hende havde modparten bevidst fået vurderet virksomheden til at være mindre værd, end hvad den reelt var – hvilket i så fald ville være ulovligt.

Derfor besluttede værten at sagsøge parret for flere forhold, og siden har de to parter og deres advokater ved flere lejligheder forsøgt at nå til enighed i forlig. Men uden held.

I foråret kom sagen for retten i København. Begge parter var mødt op med advokater og vidner, og sagen endte med at trække ud.

Da de tre dage, der var sat af til at få afgjort søgsmålet, var gået, var de stadig langt fra mål. Således er sagen fortsat i efteråret, og i sidste uge faldt dommen:

»Thi kendes for ret: Rie Holding ApS og Riemarrie Eleanore Noel Jensen frifindes,« lyder det i den domsafsigelse, som B.T. har fået i hænde.

Heri lyder det ligeledes, at Cecilie Hother inden for de kommende 14 dage skal betale sagsomkostningerne. Et beløb, der løber op i samlet set 971.895 kroner.

Men det kommer altså ikke til at ske, når nu Cecilie Hother anker. Sagen om CeriX fortsætter altså, selv om Rie Jensen søndag ellers nåede at erklære, at 'retfærdigheden havde sejret', i et længere opslag på Facebook.

Da B.T. fanger hende og Kjenneth Schøller Holm over telefonen, er de begge forbavsede over at høre, at sagen ankes. Det var deres advokater ikke bekendte med, lyder det:

»Det tager vi ganske roligt – med ophøjet pande. Vi er sikre på, at vi også får medhold i landsretten. Men vi er ærgerlige over, at Cecilie ikke kan se, at det ikke er fornuftigt at lade sagen køre videre. Det kan ikke betale sig for nogen af os – det er kun advokaterne, der vinder på det.«

»Jeg tror, at alle parter ville lyve, hvis de sagde, at de ikke ville ønske, det var overstået nu. Men vi havde på fornemmelsen, at hun ville anke, fordi hun nu blev dømt til at betale.«

I føromtalte opslag beskriver Rie Jensen sagen som 'det mest indgribende og vanvittige, de nogensinde har været med til', og et 'bizart cirkus'. I opslaget beskylder hun desuden Cecilie Hother og hendes hold for at have 'løjet, fremsat falske anklager og afpresset dem'.

Fremlagt disse anklager har Cecilie Hother ingen kommentarer.

»Jeg vil ikke deltage i en offentlig mudderkastning. Som de andre gange, hun har lavet et opslag, tror jeg, at folk er i stand til at se i gennem, hvad der er sandhed, og hvad der er tilsværtning – og det tager jeg afstand fra,« siger hun.

Men det udsagn giver Rie Jensen og Kjenneth Schøller Holm ikke meget for.

»Det er Cecilie, der har bragt sagen til pressen. Ikke os.«

Rie Jensen står ved, at hun har skrevet offentligt om sagen på Facebook, men fortæller, at hun kun har gjort det, fordi Cecilie Hother i sin tid valgte at fortælle offentligt om sagen, da hun i april 2019 udsendte en pressemeddelelse herom.

»Og når hun har beskyldt Rie og CeriX for usande ting i offentligt forum, er det også i offentligt forum, vi vil have oprejsning,« lyder det fra parret.