Flokimmunitet om vi vil eller ej. Den nye engelske covid-19-mutation er så smitsom, at selv en hård nedlukning af Danmark ikke vil forhindre udbredt smitte i hele befolkningen over de næste måneder. Den danske befolkning er særlig sårbar, fordi så få af os har været smittet.

London, som er centrum for den nye mutation, er nu fuldstændigt overvældet af coronasmitte. Nye estimater peger på, at i dele af hovedstaden er hver anden nu smittet med corona. Ambulancer med covid-19-syge holder i kø foran Londons overfyldte hospitaler, og eksperter frygter kollaps i sundhedssystemet.

Selv hård nedlukning har ikke forhindret smittespredningen, og ifølge en af Storbritanniens største kapaciteter på området, professor Neil Ferguson fra Imperial College, så bærer det kun en vej:

»Næsten ligegyldigt hvad vi gør, så vil vi se endnu flere hospitalsindlæggelser og endnu flere døde. Storbritannien har nu cirka 80.000 døde, og det bliver meget svært at undgå ikke at komme til at runde mindst 100.000,« siger den britiske regerings chefrådgiver til The Times.

Der er dog lys for enden af tunnelen. Neil Ferguson vurderer, at 10-15 procent af den britiske befolkning allerede har været smittet, og han forudser, at Storbritannien med den nye smittestigning og den igangværende massevaccination vil opnå flokimmunitet til sommer.

Den britiske regering overvejer lige nu, om man skal gennemføre endnu hårdere restriktioner og f.eks. indføre et fuldstændigt udgangsforbud. Lige nu er det tilladt for briterne at købe ind, gå en tur og at motionere.

Storbritanniens held i uheld er, ifølge Ferguson, at man allerede har haft så mange smittede. Her forholder det sig noget anderledes i Danmark. Det formodes, at kun to-fem procent af Danmarks befolkning har haft coronasmitte, og derfor er vi langt mere sårbare over for den kommende bølge.

Et vildt regnestykke

Den engelske mutation er allerede i landet, især i Nordjylland, der formodes at være fire uger længere fremme i forløbet end København. Ifølge en udregning fra seruminstituttet formodes det såkaldte kontakttal med den nye mutation at forblive over 1,0. Det vil sige, at smitten stiger eksponentielt. Eksperter, som B.T. har talt med, mener, at et kontakttal på 1,2 som minimum er forventeligt.

Kim Sneppen er professor i biokompleksitet ved Niels Bohr Institutet. Han forsker bl.a. i supersprederes indvirkning på epidemien. Han er stærkt bekymret for den nye mutations potentiale til at lægge Danmark ned.

»Hvis vi tager udgangspunkt i et kontakttal på 1,2, og hvis vi antager, at det lykkes os at bringe smitten ned til 1.000 om dagen, inden den nye bølge kommer, så vil smitten stige til 3.000 om dagen på en måned, og efter to måneder er vi på 9.000 nye smittede om dagen.«

Det officielle daglige smittetal er lige nu dalende – mandag var det på 1.239. Men der forventes at være et betragteligt mørketal for det egentlige antal smittede.

Kontakttallet 1,2 er som nævnt konservativt sat med de restriktioner, vi har i dag. Og modelleringen af det daglige smittetal bliver kun værre, som ugerne går.

»I virkeligheden så er der jo flere smittede, end de officielle tal viser. Vi formoder, at der faktisk er 3-4.000 om dagen nu, så med et kontakttal på 1,2 vil der være 27.000 smittede om dagen efter to måneder.«

Danmark er i knibe

Problemet med den nye mutation i England er, at på trods af hårdere nedlukninger er det ikke lykkedes at få kontakttallet under 1,0. Det er muligt, at danskerne vil forholde sig anderledes til smitten and briterne, og at det derfor bliver nemmere at bringe smitten ned.

Men det er også muligt, at der ikke er en væsentlig forskel mellem de to befolkninger, og så er udsigterne decideret alarmerende.

»Det er jo voldsomme tal. Hvis man fremskriver dem nogle måneder, så vil Danmark formodentlig ligesom England også opnå flokimmunitet relativt hurtigt. Problemet i Danmark er jo, at der er så få af os, der har været smittet i forvejen, og jeg synes godt, man kan konstatere, at vi lige nu er i knibe.«

Camilla Holten Møller fra Statens Serum Institut mener, at regnestykket er mere komplekst end som så:

»Det er udmærket at få opstillet et regnestykke, som det Kim Sneppen laver her, til at belyse, hvad det er for en situation, vi står i. Jeg er enig i, at Danmark, ligesom alle andre lande i Europa, er i knibe. Det er dog vigtigt at understrege, at der er mange ubekendte. Det gælder f.eks. virus' smitsomme potentiale og sæsonbetingede udsving – virus klarer sig mindre godt om sommeren. Det er rigtigt, at vi er midt i et kapløb mellem virus og vacciner, der formodentlig ender med en form for flokimmunitet. Men jeg tør ikke spå om, hvornår den indtræffer.«

Ingen af de eksperter, B.T. har talt med, vil sætte præcise tal på, hvornår en flokimmunitet med den nye mutation indtræffer. Professor Neil mener, at hele 80 procent af befolkningen enten skal vaccineres eller smittes. Det betyder også, at hvis ikke det lykkes at komme først med vaccinen, så står millioner af danskere over for at blive smittet med corona inden for en overskuelig fremtid.