»De, der arbejdede sammen med mig i dette utrolige midtvejsvalg, som omfavnede visse politikker og principper, gjorde det virkelig godt. De, der ikke gjorde, sig farvel!«

Sådan tweetede præsident Trump onsdag morgen. Og han holdt sit ord. Få timer senere fik justitsminister Jeff Sessions sparket. Og han er langtfra den første.

For præcis som i dét realityprogram, der gjorde ham berømt, synes én sætning at runge i gangene i Det Hvide Hus: 'You’re fired'.

»Bortset fra, at han aldrig selv fyrer dem her. Han får nogen til at gøre det,« som USA-ekspert ved SDU Niels Bjerre Poulsen siger og tilføjer:

»Efter sigende har Trump svært ved direkte at skulle sige det til folk, så han får sin stabschef til at gøre det.«

Omkring 22 måneder er der gået, siden Trump blev indsat som USA's præsident. Og i dén tid har han ikke spildt tiden.

Et samlet tal findes ikke, men kigger man på nøglefunktioner alene, ligger tallet ifølge en opgørelse i The New York Times fra starten af oktober på omkring 40. Som enten er blevet direkte fyret eller presset ud.

Og det tal er højt. Utrolig højt ifølge Niels Bjerre-Poulsen.

Den amerikanske journalist Rachel Maddows fra tv-stationen MSNBC er en af dem, der forsøger at føre liste over, hvor mange Donald Trump har fyret eller presset ud. Klippet her er fra marts i år. Vis mere

»Hvis man tager tidsrammen i betragtning, vil jeg tro, at det er det højeste antal, som nogen præsident har udskiftet,« lyder hans vurdering.

Men antallet er ikke det eneste, der stikker ud.

»Det er værd at hæfte sig ved, at det særlige her er begrundelsen for, at han fyrer dem. At han vil høre nogle bestemte ting fra dem, vil have dem til at gøre bestemte ting. Det er helt usædvanligt.

Hvis man ser isoleret på fyringen af justitsminister Jeff Sessions, er det en justitsministers opgave at være tro over for forfatningen.

Men Trump opfatter meget de folk, der arbejder for ham i Det Hvide Hus og i ministerierne, som hans. At de først og fremmest skal være loyale over for ham.

Hans forestilling er, at rådgiverne omkring ham skal sige, hvad han gerne vil høre. Og det er en noget anderledes stil, end man kender fra tidligere præsidenter,« forklarer Niels Bjerre-Poulsen.

Som lektor ved Center for Amerikanske Studier har han beskæftiget sig med amerikansk politik siden 1986.

Donald Trump er således den sjette præsident, han har rettet blikket mod. Og at embedet varetages noget anderledes end tidligere præsidenter, har gjort, er der ifølge Niels Bjerre-Poulsen ingen tvivl om.

»Nogle hæfter sig ved hans fortid som direktør i en virksomhed, der ikke havde nogen bestyrelse.

Hvor tidligere præsidenter har haft mere demokratiske beslutningsprocesser, har fået forskellige holdninger præsenteret for dem, forsøger Trump at drive embedet på samme måde som sin virksomhed.

Jeg tror, at Trump har en fornemmelse af, at han intuitivt har ret i ting, og det er dét, som han gerne vil høre sine rådgivere sige.

Der er et krav om personlig loyalitet, som er anderledes end for de fleste andre præsidenter,« siger Niels Bjerre-Poulsen.

Og senest gik det krav altså ud over justitsminister Jeff Session.

»Vi takker justitsminister Jeff Sessions for hans indsats og ønsker ham det bedste,« tweetede Donald Trump. Efter at have fyret ham.