Sydkorea har indsat en dræberrobot til at bevogte grænsen mellem Nord- og SydKorea

Grænsen mellem Nord- og Sydkorea er det sidste levn fra den kolde krig. Men selvom fjendskabet mellem broderlandene er gammelt, hindrer det ikke landene i at bruge højteknologiske løsninger til at sikre grænsen.

Sydkorea har nemlig opstillet verden første bevæbnede robot til at bevogte landets grænse.

Robotten er i stand til at overvåge og følge personer, samt at skyde og forstå ordrer.

Robotten er udstyret med et gevær og med en 40 millimeter granatkaster.

Hvis robotten opdager aktivitet gennem sine bevægelses- og varmesensorer bliver optagelserne sendt direkte til et bemandet vagtcenter, der så beslutter hvad der skal ske.

Sydkorea har længe sloges med faldende fødselstal, hvilket er grunden til, at der er blevet forsket meget i kamprobotter.

Grænsen til Nordkorea bliver nemlig konstant bevogtet, men den lave fødselsrate gør, at landet har måtte finde på andre muligheder.

Sydkorea fortsætter stadig udviklingen af kamprobotter, som de ser som fremtiden inden for konflikten med Nordkorea. 

Robotten er placeret centralt i den demilitariserede zone.