Mandag skete det i Danmark – tirsdag følger man trop i Sverige.

Her har Energimyndigheten nu også erklæret et såkaldt 'tidligt varsel' til aktørerne på gasmarkedet i Syd- och Vestsverige, hvilket er et signal om, de skal forberede sig på, at der kan komme en egentlig forsyningskrise.

»Sverige og Danmark har et fælles gasmarked og en fælles balanceringszone, hvor den danske forsyningssituation har stor betydning for den svenske,« lyder det:

»Derfor har Energimyndigheten besluttet at spejle Danmarks beslutning om kriseniveauet.«

Det tidlige varsel – også kaldet 'Early Warning' – er det laveste af tre forskellige beredskabsniveauer, og det er nu trådt i kraft, fordi der som følge af krigen i Ukraine er opstået usikkerhed om gasleverancerne fra Rusland.

I tirsdagens meddelelse fra svenske Energimyndigheten lyder det videre, at »forsyningssituationen for gas i Sverige fortsat er robust«.

Samme brug af ordet 'robust' lød også mandag fra vicedirektør i Energistyrelsen, Martin Hansen, da det danske varsel blev sendt ud.

Alligevel siger flere eksperter, at det tidlige varsel skal tages alvorligt.

»Helt konkret betyder det, at vi kan komme til at mangle gas« som siger Trine Villumsen Berling, enhedsleder og seniorforsker med ekspertise i gas og forsyning ved DIIS, har forklaret til B.T.:

»Det gør vi ikke lige nu, men aktørerne på markedet skal begynde at indstille sig på, at det kan blive svært at få nok gas. De virksomheder, der står på beredskabsplanen, er dem, der i første omgang skal undvære gas. Så det her er en advarsel til dem.«

Og som Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, har sagt:

»At Danmark laver en 'early warning' nu, er noget, som man er nødt til at tage meget seriøst. Det er jo et tegn på, at vi er tæt på den situation, at der kan blive lukket for den russiske gas, på en måde så også danske virksomheder må lukke. Også selv om vi i øjeblikket måske ville kunne forsyne dem med gas.«

Ifølge Energistyrelsen er de danske gaslagre lige nu cirka 75 procent fyldte. EU-målsætningen er, at de skal være fyldt 80 procent pr. 1. november i år.

380.000 danske husstande benytter i dag naturgas til opvarmning via gasfyr. Det svarer til cirka 800.000 danskere.