Det ser skidt ud for det svenske retssystem. Det mener den svenske politiinspektør Lars Alvarsjö.

I et debatindlæg til Svenska Dagbladet argumenterer han for, at Sveriges retssystem står på randen af et kollaps.

»Sveriges evne til at bekæmpe kriminalitet er forringet markant i løbet af de seneste år,« advarer han.

Ifølge Sveriges Kriminalpræventive Råd er der i løbet af de seneste år sket en stigning i antallet af anmeldelser af kriminalitet. I år 2014 var der 1,44 millioner anmeldelser, mens antallet i 2006 var nede på 1,22 millioner.

Sverige har siden det sidste valg øget antallet af politiansatte, som nu ligger på 20.000. Ifølge Lars Alvarsjö er det dog langt fra nok. Sverige er nemlig et af de lande i Europa, som har den mindste politistyrke i forhold til indbyggertallet, og han så gerne, at den svenske politiskare blev opgraderet med 10.000 politiansatte.

»Vold mod politiet er hverdag»
Politiets største udfordring er ifølge Lars Alvarsjö flygtningekrisen og terrortrusler, og hvis ikke politistyrken øges, forudser han, at det kan gå helt galt for landet. For når politiet er travlt beskæftiget med terror og flygtninge, er der områder, som de er nødt til at nedprioritere.

Han hævder, at den lokale tilstedeværelse af politifolk stort set er forsvundet, og at politiet ikke længere har tid til kriminalitetsforebyggelse. Og det skaber store problemer i de særligt udsatte områder, forklarer han.

Hans erfaring er, at det i de områder er nødvendigt, at der er to politipatruljer på arbejde ad gangen. Én patrulje til at klare politiopgaverne og én til at blive ved politibilen og forhindre skader på bilen.

»I dag er det hverdag for politifolk i disse områder at blive mødt af stenkast, molotovcocktails og andre former for vold,« skriver Lars Alvarsjö.

Lars Alvarsjös kritik bliver bakket op af Magnus Ranstorp, som forsker i terror og radikalisering ved det svenske forsvarsakademi. Han mener, at situationen skal tages meget alvorligt.

»I de værste områder har ekstremister overtaget, mens svenskerne apatiske ser til. Hele retsfølelsen og trygheden er truet af, at politiet er ved at bukke under, og det ser kun ud til at blive værre,« siger han til Kristeligt Dagblad.

Hårdere straffe
For at redde Sverige fra et kollaps, skal politistyrken ifølge Lars Alvarsjö øges, men det er ikke nok kun at fokusere på politiet. Hele retssystemet skal gennemgås. Lars Alvarsjö mener, at en stor del af de kriminelle ikke får en straf, der er hård nok. Efter hans mening bliver der givet alt for mange betingede straffe og dagbøder, hvilket han kalder ’absurd’.

»Den form for straf er fuldstændig ineffektiv. Kun i særlige tilfælde bliver de kriminelle idømt ubetinget fængselsstraf, og så bliver gerningsmændene derefter løsladt efter at have afsonet to tredjedele af deres straf,« skriver han.

Lars Alvarsjö opfordrer den svenske regering til at forbedre løn- og arbejdsvilkår for den svenske politistyrke.

Tidligere på året udtrykte også den landets rigspolitichef Dan Eliasson et ønske om, at politiet fik flere ansatte. Hans ønske lød på 2.500 ekstra betjente og 1.600 ekstra kontorfolk inden år 2020. Begrundelsen var, at landet nu – og i fremtiden – skal kunne håndtere flygtningestrømme og terrortrusler.