Et og samme institut giver to vidt forskellige resultater af britisk EU-afstemning i to samtidige målinger.

London. Der er store udsving i meningsmålinger før den britiske folkeafstemning om EU-medlemskab torsdag 23. juni.

Her er mulige forklaringer på, hvorfor det samme institut på samme tid kan udsende to forskellige målinger, hvor den ene giver klar sejr til brexit og den anden sejr til fortsat medlemskab, også kaldet bremain. Det gjorde instituttet BMG i sidste uge.

* Målinger foretages enten med spørgsmål via telefon eller som spørgsmål via e-mail. Herefter korrigeres resultatet med hensyn til en række faktorer. Der er stor forskel på de endelige resultater.

* Tendensen er, at de elektroniske målinger hælder mod brexit. Omvendt hælder målinger via telefon mere mod, at briterne vil blive i EU.

* Instituttet BMG foretog i perioden 10.-15. juni målinger både elektronisk og telefonisk. Den første gav 53-46 til fordel for bremain, mens den sidste gav 55-45 til fordel for brexit.

* Det britiske institut YouGov forklarer den signifikante forskel med, at folk direkte adspurgt i telefon føler, de bliver nødt til at svare og mene noget. Mange vil, hævder instituttet, vælge status quo - altså fortsat britisk medlemskab af EU.

* Det fremgår af instituttets hjemmeside, at 90 procent vælger enten brexit eller bremain, når man spørger dem over telefonen. I de elektroniske undersøgelser er svarprocenten under 80 procent.

* Ifølge YouGov er procentsatsen for brexit den samme for begge metoder. Men I telefonundersøgelser er der mange flere, som vælger bremain.

* YouGov, hvis målinger hælder mere mod brexit end gennemsnittet, måtte i maj erkende, at man havde begået en fejl. Det EU-kritiske parti Ukip var overpræsenteret i svarpanelet. Den fejl ville man rette, lød det.

Kilder: Businessinsider.com, YouGov, valgforskere.

/ritzau/