AIDS-Fondet efterlyser en fælles europæisk indsats mod HIV-epidemien, der for alvor spreder sig i Østeuropa. WHO efterlyser ligeledes handling, før det er for sent.

WHO: Mens man mange steder i verden har fået HIV-epidemien under kontrol, så går det den stik modsatte vej i Østeuropa.

En ny rapport fra verdenssundhedsorganisationen WHO viser, at der sidste år blev registreret 105.000 nye HIV-tilfælde i Østeuropa og Centralasien. Det er en fordobling i forhold til 2004.

»Det er ikke lykkedes Europa at vende udviklingen, og tiden er ved at løbe ud. Selv om vi står over for nye trusler mod sundheden, viser dette, at vi ikke må glemme indsatsen mod HIV,« siger Zsuzsanna Jakab, chef for WHOs europæiske aktiviteter, i en pressemeddelelse.

I Danmark ser AIDS-Fondet på rapporten med største alvor.

»Vi er stærkt bekymret over, at det ikke er lykkedes at stoppe epidemien i Østeuropa. Der er sket store fremskridt andre steder i verden, blandt andet flere steder i Afrika, men tilsyneladende får epidemien lov til at sprede sig i Østeuropa,« siger pressechef Andy Grysbæk fra Aids-Fondet.

Han ser flere årsager til, at Østeuropa er hårdt ramt.

»Jeg tror, det handler meget om, at landene i Østeuropa falder mellem to stole. De er ikke rigtigt fattige lande, som vi hjælper gennem for eksempel den globale fond med medicin, men de har ikke selv kræfter til at løfte opgaven.«

Andy Grysbæk mener, at Europa må handle og ikke bare efterlade Østeuropa til sig selv.

»Vi har en epidemi, der spreder sig, og der bliver ikke taget de rigtige initiativer for at stoppe den. Vi ved, hvad vi skal gøre for at stoppe spredningen af HIV - det handler om adgang til forebyggelse, test og behandling,« siger han og uddyber:

»Det må være en fælles europæisk opgave at få lavet en plan for, hvordan vi får stoppet epidemien i Europa«.

Mens udviklingen går den forkerte vej i Østeuropa, ser det anderledes ud i Danmark.

»Antallet af nye smittede i Danmark er rimelig stabilt. Det, der er vores udfordring, er, at vi har 600 til 800 personer i Danmark, som er smittet uden at vide det. Det betyder, at de risikerer at smitte andre - hvis de blev testet og kom i behandling, så vil deres smitsomhed blive nedsat til nærmest nul,« siger Andy Grysbæk.