Østersøen er en vigtig brik for Rusland, der ønsker at markere sig som regional stormagt. Derfor vil russerne i fremtiden øge deres militære aktivet, også på dansk territorium.

Det handler om at markere sig, når Rusland lader russiske kampfly og ubåde nærme sig nabolandenes territorium.

Det vurderer Johannes Riber Nordby, analytiker ved Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, der mener, at den russiske militæraktivitet vil stige i de kommende år.

»Vi kommer til at se flere russiske flyvninger mod dansk, svensk eller norsk luftrum. Det er heller ikke sidste gang, at svenskere kommer til at jage en ubåd i skærgården. Alle de her militære aktiviteter, man kan lave i fredstid, dem vil der kun komme flere af fra russisk side fremadrettet,« siger han til B.dk.

Årsagen til den øgede russiske militæraktivitet skyldes ifølge Johannes Riber Nordby, at Rusland vil tilbage til det storpolitiske spil og anerkendes som en regional stormagt i Europa.

Han vurderer, at man fra russiske side kan føle sig provokeret, fordi de gamle østbloklande i regionen er blevet indlemmet i NATO, og netop derfor ønsker man at positionere sig, blandt andet med øget militæraktivitet i Østersøen.

Netop den øgede militæraktivitet fra russisk side og nuværende søgen efter det, der kan være en russisk ubåd i den svenske skærgård, får Johannes Riber Nordby til at kritisere Danmark for ikke at kunne håndhæve sit territorium under vand.

»Det er et problem, hvis vi konstaterer en direkte krænkelse af dansk suverænitet på territorialt farvand og ikke kan hævde suverænitet under vandet. Det svarer til, at vi lader fremmede kampfly flyve hen over Jylland og Sjælland, uden at vi gør noget ved det,« siger han og tilføjer:

»Vi begynder at undervurdere hele forståelsen af, hvordan vi forstår os selv som suveræn stat, hvis fremmede lande kan sætte militærgrej ind på vores farvand og i vores luftrum. Vi er simpelthen ikke suveræne, når vi ikke kan jage dem ud.«

Der er ifølge Johannes Riber Nordby ikke nogen hurtig løsning, hvis det danske forsvar skal kunne finde ubåde i dansk farvand. Han mener, det vil kræve et omfattende løft af personale og materiel til forsvaret, der kræver et af de større checkhæfter.

Jens Ringsmose, lektor på Center for War Studies på Syddansk Universitet, kan også konstatere, at den russiske forsvarsaktivitet er steget i forhold til at nærme sig dansk territorium.

»Over det sidste års har der været flere eksempler på, at russiske fly nærmede sig dansk luftrum. Der har også været flere eksempler på, at russiske fly har simuleret bombeangreb på Bornholm, ligesom der sidste år var et simuleret bombeangreb på Stockholm,« siger han til B.dk.

Jens Ringsmose tør dog ikke spå om, hvorvidt aktiviteten forsætter, eller hvordan den har været i forhold til indtrængen af russiske ubåde på dansk territorium. Men hvis den sikkerhedspolitiske situation ikke ændrer sig, mener han, at Danmark bør overveje at udarbejde en ny forsvarskommission.

»Det skriger ikke til himlen om at få en ny forsvarskommission, men hvis spændingsforholdet til Rusland om et halvt år stadig ligger på et relativt høj niveau, som det gør nu, så er der god grund til at kigge på en ny forsvarskommission, for så har den sikkerhedspolitiske situation ændret sig markant,« siger lektoren.