Kvinder løb spidsrod gennem berusede menneskemasser. Nye oplysninger sår alvorlig tvivl om politiets hidtidige forklaringer om nytårskrænkelserne i Køln

Nytårskrænkelserne i Køln var langt værre end hidtil antaget. Magtesløse politibetjente i undertal måtte se til, mens grupper af hæmningsløse mænd forgreb sig seksuelt på sagesløse kvinder.

En ny opdukket intern rapport fra Kølns politi tegner et chokerende billede af politiets mangelfulde indsats nytårsaften i den tyske domkirkeby, hvor adskillige kvinder blev bestjålet og udsat for seksuelle krænkelser af et fortsat ukendt antal gerningsmænd.

Rapporten, som den tyske avis BILD har set, modsiger politichef Wolfgang Albers’ hidtidige forklaring om, at politiet var massivt tilstede på domkirkepladsen. Tværtimod anmodede de tilstedeværende politibetjente adskillige gange om yderligere assistance, som aldrig dukkede op.

I stedet måtte politiet ifølge den interne rapport blandt andet se passivt til, mens gerningsmænd truede øjenvidner. Rapporten beskriver blandt andet, hvordan grupper af mænd har slået ring om politiet og dermed hæmmet deres udsyn og bevægelighed, mens overgreb fandt sted andre steder.
Fremkomsten af de nye oplysninger stiller Kølns politiledelse i et særdeles uheldigt lys. Rapporten modsiger nemlig politiets tidligere forklaringer om, at man først blev klar over overgrebenes omfang, da anmeldelserne begyndte at løbe ind efter midnat.

Frygt for dødsfald

»Omkring kl. 22.45 blev banegårdspladsen og banegården yderligere fyldt op med mennesker med indvandrerbaggrund. Kvinder med eller uden ledsagere løb i bogstaveligste forstand ’spidsrod’ gennem stærkt berusede masser af mænd, på en måde der trodser beskrivelser«, lyder det blandt i rapporten, der endda nævner politibetjentenes frygt for eventuelle dødsfald.

»Vi kom begge til den vurdering, at den pågældende situation (kaos) kunne føre til anselige skader, hvis ikke ligefrem døde.«

Oplysningerne i den interne politirapport modsiger også den officielle rapport, som blev offentliggjort om morgenen 1. Januar. Her beskrives nytårsnatten som »grundlæggende fredelig«. Kølns politichef Wolfgang Albers har senere indrømmet, at der var tale om en fejlvurdering.

Ikke desto mindre står politichefen, der allerede er blevet mødt med krav om at træde tilbage, nu under yderligere pres. Både det tyske indenrigsministerium og delstaten Nordrhein-Westfalens indenrigsministerium har iværksat officielle undersøgelser af nytårsnattens politiindsats.
I mellem nærstuderer kriminalbetjente fortsat videomateriale fra overvågningskameraerne i nærheden af domkirkepladsen i et forsøg på at identificerer gerningsmændene. Indtil videre er det lykkedes kriminalbetjente at finde frem til seksten mistænkte men ingen af dem er identificeret ved navn.

»Jeg er syrer, Merkel har inviteret mig«

I alt har politiet fået omtrent 150 anmeldelser, hvoraf tre fjerdedele vedrører seksuelle overgreb. I mindst to af anmeldelserne er der tale om krænkelser, der opfylder den juridiske definition af voldtægt.

Indtil videre er det fortsat uklart, hvor mange af de godt 1000 tilstedeværende unge mænd på pladsen, der deltog aktivt i overgrebene, samt i hvor høj grad var der tale om en koordineret aktion, der var aftalt på forhånd Ikke mindst spørgsmålet om gerningsmændenes identitet blevet et ømtåleligt emne i Tyskland.

Var der tale om nyankomne asylansøgere? Eller tilhører gerningsmændene den gruppe af primært nordafrikanske udlændinge, som i længere har solgt stoffer foran Kølns banegård? Den nye rapport viser, at der sandsynligvis i flere tilfælde var tale om folk uden permanent opholdstilladelse i Tyskland.

I flere tilfælde har de tilstedeværende hånet politiet.

»Jeg er syrer, I skal behandle mig pænt. Fru Merkel har inviteret mig«, siger en tilstedeværende til en af politibetjentene. I rapporten beskrives det også, hvordan flere personer river deres opholdstilladelser i stykker foran politibetjente med beskeden: »I morgen går jeg hen og får en ny.«