Millioner af mennesker risikerer om få år at bo i områder, der er så varme, at de ikke egner sig for menneskeliv.

Hvis den globale opvarmning fortsætter i samme tempo som i dag, vil gennemsnitstemperaturerne på jorden stige med 2,7 grader inden slutningen af århundredet.

Det viser et nyt studie, som er blevet offentliggjort i tidsskriftet Nature Sustainability.

Så lang tid går der dog ikke, før vi kan se konsekvenserne af udviklingen.

Forskerne bag undersøgelsen spår, at to milliarder mennesker inden år 2030 vil bo uden for den såkaldte menneskelige klimaniche, hvor gennemsnitstemperaturen i løbet af et år spænder fra 13 til 27 grader.

»Dette er desværre nok et meget dystert studie,« siger forskeren Bjørn Samset ved Cicero Senter for klimaforskning i Oslo til Dagbladet.

»Studiet viser, at hvis befolkningstilvæksten fortsætter, sådan som FN forventer, kombineret med klimaændringer, så vil mange hundrede millioner mennesker bo i ekstremt ugæstfrie områder,« tilføjer han.

Temperaturstigningerne vil give alvorlige og uoverstigelige udfordringer for befolkningen i de berørte områder, forudser en af studiets to hovedforfattere, Timothy Lenton.

Han forudser ifølge CNN »en potentiel forflytning i stor skala af mennesker.«

Antallet, som lever uden for klimanichen, vil inden år 2090 være vokset til 3,7 milliarder mennesker – rundt regnet en tredjedel af verdens befolkning.

De får problemer med at dyrke fødevarer. Dyrene vil lide og dø. Og vandet fra regn og floder vil fordampe hurtigere end tidligere. For slet ikke at tale om påvirkningen på menneskekroppen, som slet ikke er egnet til at leve under så ekstreme temperaturer.

»Det bliver kort og godt forfærdeligt at bo der – vores kroppe kan ikke klare det. Hvis der så kommer en hedebølge oveni, vil man hurtigt nå så høje temperaturer, at du får hedeslag, uanset hvor voksen og stærk, du er,« siger Samset til Dagbladet.

Det er især lande som Indien, Nigeria, Indonesien, Filippinerne og Pakistan, der kommer til at mærke temperaturstigningen, viser studiet.

På vore breddegrader skal vi til gengæld håndtere hyppigere og mere intens nedbør, flere skovbrande, flere fugtskader og en kraftig reduktion i den periode, vi kan stå på ski.

Bjørn Samset mener, at vi på internationalt plan bliver nødt til at vise solidaritet med de områder, der bliver hårdest ramt.

»Vi skal satse på enten at give massive beløb i bistand, eller at folk vil flytte til områder, hvor der er rarere at bo.«